Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans förskola

Barn och vårdnadshavare

Här får du veta mer om inskolningen, hur vi samverkar med hemmet, hur du kan följa ditt barns lärande och om hur du söker till oss.

Introduktion - Jag och gruppen

Att starta på förskolan är något nytt, stort och spännande. Vårt sätt att introducera barnet till förskolans värld är igenom föräldraaktiv inskolning. Idén med inskolningsmodellen är att vårdnadshavare och pedagoger tillsammans förmedlar till barnet att vår förskola är en lustfylld och trygg miljö. Tid för introduktionen är tre dagar, men det är viktigt att vara flexibel och lyhörd för barnets uttryck och behov för en positiv upplevelse av inskolningen.

Första tiden på förskolan handlar om att lära känna, få prova på, hitta sin plats i gruppen. Stor vikt läggs vid trygghet, trivsel och omsorg.

Samverkan förskola - hem

Vi värdesätter dialogen med förskolans vårdnadshavare som en viktig del av det förtroendefulla uppdraget att ge en trygg omsorg till barnen. Hos oss ska alla barn och föräldrar känna sig välkomna, sedda och nöjda.

Vid hämtning och lämning av barnen på våra gårdar sker kortfattade muntliga möten med fokus på barnets intresse och mående. Vi erbjuder varje vårdnadshavare möjlighet att få enskilt samtal om barnets utveckling på förskolan en gång per termin. På individuella utvecklingssamtal går vi igenom barnets strategier för att ta in kunskaper, intressen och förmågor samt hur vi på förskolan arbetar för att främja barnets utveckling med aktiviteter i grupp kopplat till läroplanens mål för fortsatt gott lärande. Vi bjuder årligen in till föräldrasamverkan "hälsa på möten", föräldraråd och vi uppmärksammar högtider som Vänskapsdagen och FN - dagen (oktober), Lucia (december), påsk (april), Förskolans dag (maj) och midsommar (juni). Varje år genomförs en kundundersökning där våra vårdnadshavare får fylla i en enkät och uttrycka sin upplevelse av vår verksamhet. Resultatet används och är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete för utveckling.

Följ ditt barns lärande digitalt

Som förälder hos oss får du tillgång till vår digitala plattform InfoMentor. Där lägger du in ditt barns viselsetider samt kontaktuppgifter, du får ta del av verksamhetsinformation om det pedagogiska arbetet samt information från skolledningen. På infomentor har du också lätt tillgång till förskolans dokument såsom verksamhetsplan och information om utvecklingssamtal.

Föllj oss gärna på Instagram: vilansforskola för att få se utvalda goda exempel ur vår pedagogiska verksamhet.

Att ställa sig i kö/boka in ett besök till vår förskola:

Logga in på Nacka.se och gör ditt val på Nacka24. För bokning av besök och visning av förskolan, kontakta förskollärare Lisa Pelow, lisa.pelow@nacka.se

För övergripande frågor om vår pedagogiska verksamhet, kontakta arbetsledare Susann Solanki susann.solanki@nacka.se, alternativt biträdande rektor Ami Öhman, ami.ohman@nacka.se

Sidan uppdaterades: