Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här lämnar du ditt avfall

Så här hanterar och lämnar du rest- och matavfall, grovavfall, elavfall, bygg- och rivningsavfall, förpackningar och verksamhetsspecifikt avfall.

Hushållslikt avfall

Hushållslikt avfall såsom restavfall (städsopor mm.), och matavfall ingår i det kommunala ansvaret och samlas in av Nacka vatten och avfalls entreprenör. Läs mer om vad som gäller för de olika avfallsslagen nedan.

Restavfall och matavfall

Alla företag och verksamheter genererar matavfall, städavfall och liknande (restavfall). Restavfall och matavfall ska hämtas av den entreprenör som är upphandlad av Nacka vatten och avfall. Abonnemang tecknas hos Nacka vatten och avfalls kundservice. Verksamheter och företag som komposterar eller på annat sätt tar hand om sitt organiska avfall ska ansöka om dispens.

Grovavfall och elavfall

Företag och verksamheter kan avgiftsfritt lämna elavfall till kretsloppscentralerna i Nacka (även verksamhetsspecifikt elavfall).
Hushållslikt grovavfall kan också lämnas till kretsloppscentralerna.

Verksamhetsspecifikt grovavfall ansvarar däremot företag och verksamheter själva för att det transporteras bort och omhändertas. Valfri godkänd entreprenör kan anlitas. Grovavfall kan även mot avgift lämnas till en anann avfallsanläggning (se nedan).

Bygg- och rivningsavfall

Yrkesmässiga verksamheter hänvisas först och främst till andra avfallsanläggningar med sitt bygg- och rivningsavfall.

Det finns dock en möjlighet att lämna detta på kretsloppscentralerna.

Från 2023 gäller nya avgifter för verksamheter, se nedan. Avgiften betalas med kort eller swish på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.

Avgifter vht BoR-avfall.JPG

OBS! Asfalt och asbest tas inte emot. Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall (t.ex. tryckimpregenerat trä) tas inte emot från verksamheter. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.

Verksamhetsspecifikt avfall

Företag och verksamheter betalar och ansvarar själva för verksamhetsspecifikt avfall och industriavfall. Valfri godkänd entreprenör kan anlitas. Avfallet kan även mot avgift lämnas till någon avfallsanläggning som tar emot verksamhetsavfall, se nedan.

Farligt avfall

Företag och verksamheter ansvarar för och bekostar själva borttransport och omhändertagande av sitt farliga avfall. Företag kan själva transportera en mindre mängd farligt avfall efter anmälan till Länsstyrelsen. I övrigt får farligt avfall bara transporteras av entreprenörer som har tillstånd av Länsstyrelsen. Företag är skyldiga att kunna uppvisa transportdokument över typ, mängd och vart avfallet har transporteratsLäs mer om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen.

Antecknade uppgifter om farligt avfall ska rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta kan göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API. Läs mer om rapportering av farligt avfall hos Naturvårdsverket

Förpackningar

Du som verksamhetsutövare kan avgiftsfritt lämna dina uttjänta förpackningar till en mottagningspunkt. Du kan söka dig till närmsta mottagningspunkt på Näringslivets producentansvars hemsida. Du kan även anlita en avfallsentreprenör för hämtning.

Från 1 januari 2024 har företag och verksamheter skyldighet att sortera ut förpackningsavfall skilt från annat avfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning alternativt lämna avfallet till en godkänd mottagningsplats.

Är ni en samlokaliserad verksamhet som delar förpackningskärl med hushåll ska ni anmäla detta till avfall@nvoa.se.

Information om hur verksamheter ska sortera förpackningar och på vilka sätt utsorterade förpackningar kan lämnas till materialåtervinning hittar du här.

Returpapper

Sedan 1 januari 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in returpapper. Detta gäller sedan regeringen beslutat om att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Endast de fyra entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper får anlitas.

returpapper anlitas.

Entreprenör Kundservice Hemsida
LL Bolagen info@llbolagen.se
08-728 32 80
www.llbolagen.se/fni-tyreso-och-nacka-kommun
PreZero atv.ost.se@prezero.com
08-519 331 20
www.prezero.se
Ragnsells kundservice3@ragnsells.com
010-723 00 00
www.ragnsells.se
Remondis stockholm@remondis.se
08-445 77 00 
www.remondis.se

Kommunal verksamhet?

Verksamheter som drivs av kommunen ska följa de avtal som kommunen har tecknat centralt. Avtal finns för utplacering av kärl, containrar/komprimatorer för hämtning av bland annat glas, metall, tidningar och elavfall. Kontakta kommunens inköpsenhet för mer information.

Observera dock att restavfall och matavfall alltid ska hämtas av den entreprenör som är upphandlad av Nacka vatten och avfall.

Mer information om vad som gäller för kommunala skolor och förskolor finns i vägledningsdokument på sidan Egenkontroll för undervisningslokaler.

Annan avfallsanläggning

Kovik, (PreZero)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Samarbete kring återbruk

Nacka vatten och avfall vill samarbeta med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formuläret nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att du fyllt i dina uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Observera att privatpersoner inte får hämta saker från våra kretsloppscentraler.

Sidan uppdaterades: