Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här lämnar du ditt avfall

Så här hanterar och lämnar du rest- och matavfall, grovavfall, elavfall, bygg- och rivningsavfall, förpackningar och verksamhetsspecifikt avfall.

Restavfall och matavfall

Alla företag och verksamheter genererar matavfall, städavfall och liknande (restavfall). Restavfall och matavfall ska hämtas av den entreprenör som är upphandlad av Nacka vatten och avfall. Abonnemang tecknas hos Nacka vatten och avfalls kundservice. Verksamheter och företag som komposterar eller på annat sätt tar hand om sitt organiska avfall ska ansöka om dispens.

Grovavfall och elavfall

Företag och verksamheter kan avgiftsfritt lämna elavfall till kretsloppscentralerna i Nacka (även verksamhetsspecifikt elavfall).
Hushållslikt grovavfall kan också lämnas till kretsloppscentralerna. Verksamhetsspecifikt grovavfall ansvarar däremot företag och verksamheter själva för att det transporteras bort och omhändertas. Valfri godkänd entreprenör kan anlitas. Grovavfall kan även mot avgift lämnas till en anann avfallsanläggning (se nedan).

Bygg- och rivningsavfall

Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan tas emot på Boo och Östervik mot en avgift om 600 kr per tillfälle.

Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och rivningsavfall.

OBS! Asfalt och asbest tas inte emot. Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall tas inte emot från verksamheter. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.

Verksamhetsspecifikt avfall

Företag och verksamheter betalar och ansvarar själva för verksamhetsspecifikt avfall och industriavfall. Valfri godkänd entreprenör kan anlitas. Avfallet kan även mot avgift lämnas till någon avfallsanläggning som tar emot verksamhetsavfall, se nedan.

Annan avfallsanläggning

Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Farligt avfall

Företag och verksamheter ansvarar för och bekostar själva borttransport och omhändertagande av sitt farliga avfall. Företag kan själva transportera en mindre mängd farligt avfall efter anmälan till Länsstyrelsen. I övrigt får farligt avfall bara transporteras av entreprenörer som har tillstånd av Länsstyrelsen. Läs mer om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen.

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade

uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API. Läs mer om rapportering av farligt avfall hos Naturvårdsverket

Förpackningar

Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av glas, papper, wellpapp, plast och metall kan du välja att anlita en avfallsentreprenör.

Kommunal verksamhet?

Verksamheter som drivs av kommunen ska följa de avtal som kommunen har tecknat centralt. Avtal finns för utplacering av kärl, containrar/komprimatorer för hämtning av bland annat glas, metall, tidningar och elavfall. Kontakta kommunens inköpsenhet för mer information. Observera dock att restavfall och matavfall alltid ska hämtas av den entreprenör som är upphandlad av Nacka vatten och avfall.

Mer information om vad som gäller för kommunala skolor och förskolor finns i vägledningsdokument på sidan Egenkontroll för undervisningslokaler.

Ansök om hämtning av återbruk

Under år 2021 genomför Nacka vatten och avfall en testperiod för att undersöka möjligheten till samarbete med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formulär nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att ni fyllt i era uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Observera att privatpersoner inte får hämta saker från våra kretsloppscentraler.

Sidan uppdaterades: