Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mobil kretsloppscentral

Lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, elavfall, återbruk och textil till våra mobila kretsloppscentraler. Vi kör runt till olika platser i Nacka enligt en turlista.

Vi kommer till dig

De mobila kretsloppscentralerna besöker olika platser i Nacka enligt en turlista. Tjänsten är för dig som går eller cyklar och du kan lämna sådant som du kan bära med dig. Har du större mängder eller skrymmande avfall och tillgång till bil ber vi dig åka till en kretsloppscentral.

Detta kan du lämna

Till den mobila kretsloppscentralen kan du som privatperson lämna följande:

 • Mindre saker till återbruk, t.ex. böcker, husgeråd och leksaker (läs mer om återbruk här) OBS! Packa in ömtåliga saker väl.
 • Textilier och kläder (även trasiga)
 • Metall
 • Wellpapp
 • Frigolit
 • Hårdplast
 • Farligt avfal, kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
 • Elavfall pch ljuskällor
 • Brännbart grovavfall
 • Inert avfall, såsom glas och porslin
 • Mindre träföremål

Vi tar inte emot mat– och restavfall, bygg- och rivningsavfall, vitvaror, kyl och frys, möbler, kompost, ris eller sten, jord och betong samt större mängder/skrymmande grovavfall och verksamhetsavfall.

Utrymmet i den mobila kretsloppscentralen är be­gränsat, har du stora mäng­der eller skrymmande avfall och tillgång till bil hänvisar vi till våra kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik.

Mobil KLC Mini – lämna till återvinning och återbruk

Med Mobil KLC Mini kör vi runt i Nacka med två lastbilar och stannar en timme på varje plats. Turen går 6 helger per år och kommer 3 gånger till respektive plats.

Se alla platser och tider här.

Mobil KLC Maxi – lämna, fynda och återvinn

Med Mobil KLC Maxi stannar vi på samma plats under en hel dag. Här kan du både lämna material till återbruk och återvinning samt kliva in i vår eventcontainer och fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna. Här har vi även mer tid för dialog med dig som besökare.

Här är platserna vi besöker med Mobil KLC Maxi under hösten:

 • Lördag 12 augusti kl. 10-16: Orminge C (P-plats vid Svenska kyrkan)
 • Söndag 13 augusti kl. 10-16: Tollare kaj (vid bron till Mårtens holme)
 • Lördag 2 september kl. 10-16: Sickla Köpkvarter (P-plats vid ICA)
 • Söndag 3 september kl. 10-16: Ö Finnboda (Torget vid ICA Nära)
 • Lördag 23–24 september kl. 10-16: Nacka Forum (Torget vid lekplatsen)

Så här fungerar fyndhörnan

 • Du får gärna ta med dig saker från fyndhörnan men berätta för personalen att du gör det. Vi för statistisk på hur många saker som återbrukas.
 • Det kostar inget om du vill ta en sak från fyndhörnan. När du hämtar ett föremål är vår vision att du låter saken ersätta ett nytt köp och att vi på så vis spar på naturens begränsade resurser.
 • Du får ta med dig max 10 föremål per dag, för eget eller familjens bruk. De tillfällen det finns kläder är det max 3 plagg per person som gäller.
 • Alla saker lämnas ut i befintligt skick, vi kan inte lämna någon garanti på att allt fungerar.
 • Observera att det är endast på Mobil KLC Maxi som man får ta med sig saker, det är aldrig tillåtet att hämta material eller saker på någon av våra kretsloppscentraler.

Materialet i fyndhörnan är sådant som har lämnats in som återbruk på våra kretsloppscentraler. De ideella organisationerna Myrorna och Lindra Secondhand, som tar hand om återbuksmaterialet från våra kretsloppscentraler, har sedan sorterat ut bl.a. böcker, leksaker och husgeråd som kan skänkas bort i fyndhörnan.

Turlista

Här kan du se turlistan för 2023. (PDF-dokument, 239 kB)

Observera att förändringar kan komma att ske vid oförutsedda händelser.

Vill du få en påminnelse när vi kommer?
Registrera din e-postadress via knappen nedan så får du ett e-postmeddelande från Nacka vatten och avfall några dagar innan ett schemalagt besök.

Få en påminnelse om när vi kommer

Om den mobila kretsloppscentralen

Nacka vatten och avfall har som mål att öka andelen avfall till återbruk och materialåtervinning. Vi vill även verka för en hög servicegrad och ökad kundnöjdhet samt underlätta för dig som inte har tillgång till bil. Med de mobila kretsloppscentralerna vill vi göra det enklare för dig som Nackabo att lämna ditt avfall för återvinning.

De mobila kretsloppscentralerna tar emot i princip samma typ av avfall som kan lämnas på de vanliga kretsloppscentralerna och det finns en rådgivare och en kemist med på plats. Större mängder och skrymmande avfall ska på grund av platsbrist lämnas till kretsloppscentralen i Boo, Älta eller Östervik.

Mobil KLC Mini - Älgö/Gåsö

Mobil KLC Mini kommer till Älgö:

 • Söndag 2 juli kl. 9-12
 • Söndag 27 augusti kl. 9-12

Plats: Ekholmsvägen, precis innan Älgöbadet.

Insamlingen är anpassad för dig som går, cyklar eller kommer med egen båt från Gåsö eller kringliggande öar.

Det här kan du lämna:

 • Mindre saker till återbruk, t.ex. böcker, husgeråd och leksaker (läs mer om återbruk här)
 • Textilier och kläder (även trasiga)
 • Metall
 • Wellpapp
 • Frigolit
 • Hårdplast
 • Farligt avfal, kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
 • Elavfall pch ljuskällor
 • Brännbart men inte mat- eller restavfall
 • Inert avfall, såsom glas och porslin
 • Mindre träföremål

Vi tar inte emot mat– och restavfall, bygg- och rivningsavfall, vitvaror, kyl och frys, möbler, kompost, ris eller sten, jord och betong samt större mängder/skrymmande grovavfall och verksamhetsavfall.

Sidan uppdaterades: