Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Butiker tar emot elavfall

Du som konsument lämna din uttjänta elutrustning i butik, när du köper ny vara av samma funktion som den du köpt i butiken. Du kan även lämna smått elavfall i elreturskåp på ett antal Coop, Willys- och ICA-butiker i Nacka.

Inlämning av elavfall i butik

Butiker med en säljyta för elavfall på mer än 400 kvadratmeter är även skyldiga att ta emot smått elavfall, även om konsumenten inte köper något.

Exempel på smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaskiner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall definieras som elavfall som är mindre än 25 centimeter.

Butiker med försäljningsyta, på mindre än 400 kvadratmeter avsedd för konsumentelutrustning, ska ta emot produkt med motsvarande funktion oavsett storlek.

För alla butiker gäller också principen en mot en, det vill säga en skyldighet att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller funktion.

Det är förordningen om producentansvar som reviderats och lagändringen gjordes i oktober 2015.

Läs mer om butiksinsamling på El-kretsens hemsida.

Insamling i kommunens elreturskåp

I ett antal matvarubutiker i Nacka kan du lämna smått elavfall i kommunens elreturskåp.

Sidan uppdaterades: