Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avfallstrappan

I Nacka utgår vi från EU:s avfallstrappa när vi beslutar om bästa möjliga hantering av vårt avfall. Trappan består av fem olika steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända och minimera. Vi strävar efter att nå så högt upp som möjligt i trappan.

Avfallstrappan

Illustratör: Emma Westerberg

Minimera

Att minimera sitt avfall är det bästa av alternativen och frågan är hur vi gör det? Vi ger några tips på sidan Minska avfallet.

Återanvända

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet spar vi på våra resurser och minskar avfallsmängderna. Viktigt är att konsumtionsmönstret förändras och att vi alla vill och vågar köpa second hand. På våra kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik finns möjlighet att lämna saker som upplevs vara i för bra skick för att behövas slängas. Du är välkommen att lämna t.ex. möbler, prylar och textil.

Materialåtervinna

Dagens avfallshantering handlar till största delen om att materialåtervinna det material som satts på marknaden. Arbetet högre upp i trappan är fortfarande i sin linda. I Nacka finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna materialåtervinna mer. Exempelvis bygga ut kretsloppscentralerna för att du ska kunna sortera avfallet i fler fraktioner och öka antalet återvinningsstationer för att göra det enklare för dig att lämna dina tomma förpackningar och tidningar till materialåtervinning.

Energiutvinna

Det du lägger i soppåsen och som inte kan återvinnas går till förbränning. Genom förbränningen utvinns energi som omvandlas till fjärrvärme och el. Visste du till exempel att avfallsförbränningen svarar för drygt 20 procent av fjärrvärmeproduktionen i landet och att avfallsförbränning också ger el motsvarande behovet för drygt 250 000 villor.

Läs mer om energiåtervinning på Avfall Sveriges webbplats.

Deponera

Det avfall som vi inte kan återvinna eller återanvända måste slutförvaras i en så kallad deponi. Exempel på sådant är kakel, porslin, keramik och fönsterglas. Det kan också vara aska från energiproduktion och förorenade jordmassor. Ett sätt att själv förebygga avfall i deponi kan till exempel vara att vänta med renoveringar av fönster och kök/badrum tills de verkligen är nödvändiga.

Läs mer om deponering på Avfall Sveriges webbplats.

Sidan uppdaterades: