Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka vatten och avfall och Beijer Byggmaterial genomför pilotprojekt för byggåterbruk

Nacka vatten och avfall arbetar på olika sätt för att främja en ökad återanvändning och återvinning av avfall. Tillsammans med Beijer Byggmaterial pågår nu ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial från Östervik kretsloppscentral.

Insamling på Östervik

Besökare på Östervik kretsloppscentral uppmanas att lämna återbrukbara brädor, reglar och skrivmaterial i trä till den nya boden för byggåterbruk i stället för i träcontainern. Beijer tar hand om materialet och ser till att det som går att återanvända kommer till användning i stället för att det går till energiåtervinning.

- Vi möjliggör nu en förflyttning uppåt i avfallstrappan genom att återanvända byggmaterial i stället för att skicka iväg det för energiåtervinning, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall. Genom att återanvända byggmaterial skapar vi förutsättningar för ett cirkulärt byggande.

Försäljning i butik

Det insamlade materialet kommer att säljas till privatkunder parallellt med det ordinarie sortimentet och marknadsföras som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka.

- Genom att se träavfallet som en resurs och återbruka materialet i stället för att använda jungfruligt material minskar belastningen på skogen, den kan då fortsätta binda kol och därmed minska CO2-utsläppen, säger Peter Bergengren, företagsförsäljare på Bygg-Ole/Beijer Byggmaterial

Pilotprojekt med ambitioner

Initialt i pilotprojektet samlar vi in byggmaterial i trä. Förhoppningen är att mer byggmaterial ska sorteras ut framöver, antingen via samarbetet med Beijer eller via annan aktör.

- Det finns mycket byggmaterial och andra avfallsströmmar som vi skulle kunna flytta uppåt i avfallstrappan och vi letar ständigt efter nya samarbetspartners, säger Catarina Östlund, ansvarig för återbruk på Nacka vatten och avfall.

Pilotprojektet syftar till att utreda, identifiera och möjliggöra återbruk av byggmaterial inom Nacka kommun, i enlighet med målen i Nackas avfallsplan 2021–2026. Pilotprojektet pågår fram till november 2022.

Sidan uppdaterades: