Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Latrinkompostering

För att få kompostera latrin i förmultnings- och/eller i latrinkompostbehållare krävs att du lämnar in en anmälan till tillsynsmyndigheten. Kommunen tar ut en avgift för handläggning enligt kommunens taxa.

Du får kompostera latrin bara om du använder en sluten behållare med tät botten, så att ingen avrinning sker till marken. Det förhindrar också att djur kan komma åt innehållet. Komposten ska bestå av två behållare. När den ena behållaren har fyllts till ungefär tre fjärdedelar ska behållaren stå i minst sex månader utan någon ytterligare tillförsel av latrin. Detta för efterkompostering och avdödning av bakterier. Under tiden används den andra behållaren.

Fritidsboende kan efter anmälan till miljöenheten i stället anmäla om de önskar samkompostera latrin och hushållsavfall.

För all kompostering gäller att den måste anordnas så att det inte stör omgivningen eller påverkar miljön, t.ex. genom läckage eller lukt. Det är viktigt att kompostmaterialet inte blir för blött eller för hårt packat. Genom att blanda om i komposten då och då luckras kompostmaterialet upp och syre tillförs.

Strömedel måste tillföras till komposten så att balansen mellan kolrikt och kväverikt material blir bra och att det inte blir för blött. Som strömaterial kan fjolårslöv, hackade kvistar, barkmull, färdig kompostjord m.m. användas. Om komposten är för kompakt, för våt eller innehåller för mycket kväverikt material är det lätt att den börja lukta illa. Då ska strömaterial tillföras och komposten röras om. Strömaterial och omrörning är också en åtgärd för att förhindra problem med flugor i komposten.

Lakvatten får inte ledas bort från komposten. För att bli av med det bör du i ställer tillsätta torrt strömaterial.

Anmälan

Blankett för att anmäla att du tänker kompostera latrin

Sidan uppdaterades: