Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tömningsdag och kärlplacering

Kärlen för restavfall och matavfall töms måndag-fredag kl. 07.00-21.00. Här hittar du information om tömningsdagar, tömningsfrekvens och kärlplacering.
Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Ta reda på din tömningsdag och kärlplacering

I och med att det är två olika typer av sopbilar som tömmer kärlen i Nacka så behöver kärlen ställas på olika sätt inför tömning beroende på var du bor. Läs mer om detta längre ner på sidan. Ta reda på din kärlplacering genom att kontakta kundservice.

Du kan ta reda på din tömningsdag på något av nedan sätt:

  • Kontakta kundservice via e-post eller telefon.

Sophämtning på öar

Restavfall i säck

Restavfall på öar hämtas i säck. Hämtning sker på fredagar vecka
19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41. Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice.

Att tänka på vid säckhämtning

  • Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen.
  • Säcken får väga högst 15 kg.
  • Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
  • Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.

När töms kärlen?

Kärlen för restavfall och matavfall töms på samma dag i en och samma sopbil. Sopbilarna har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall, läs mer under Våra sopbilar nedan.

Enbostadshus har behovstömning för matavfall och restavfall, vilket innebär att du ställer ut kärlen på din tömningsdag när du vill ha de tömda. Du kan få ditt matavfall tömt varje vecka året runt.

Tömningsdagen anges på Mina sidor. Hur du ska placera kärlen kan du läsa om längre ner. Vi rekommenderar att kärl med matavfall i töms ofta för att minska risken för att matavfallet börjar brytas ner med fukt och lukt som följd.

Sophämtning helgdagar

Sophämtning sker alla måndagar-fredagar, oavsett om dagen är en helgdag.

Så här ställer du dina kärl

Vi har två typer av sopbilar, så kallade baklastare och sidlastare. Typen av sopbil som tömmer dina kärl avgör hur du ska ställa kärlen inför tömning. Läs mer under Våra sopbilar nedan. Om du är osäker på vilken sopbil som tömmer hos dig och hur du ska ställa dina kärl, kontakta kundservice.

Våra sopbilar

Baklastare - manuell tömning

Sophämtaren hämtar dina utställda kärl manuellt och kör dem till sopbilen där de töms. Kärlen som töms av en baklastande sopbil ska ställas med handtag och hjul utåt vägen för att signalera tömning och underlätta för sophämtaren som inte ska behöva vända på kärlen. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_baklastare.jpg

Sidlastare - maskinell tömning

En arm på sopbilen lyfter kärlen och tömmer dem i två olika fack uppe på bilen. Kärlen som töms av en sidlastande sopbil ska ställas max 2,5 meter från sopbilens tömningsplats och med 0,5 m utrymme mellan kärlen. De ska ställas med handtag och hjul inåt fastigheten för att sopbilen ska kunna tömma kärlen. Ställs de åt fel håll kommer de inte tömmas. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_sidlastare.jpg

Sidan uppdaterades: