Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Tömningsdag

Kärlen för restavfall och matavfall töms måndag-fredag kl. 07.00-21.00. Vill du veta vilken tömningsdag du har kan du vända dig till kundservice eller logga in på Mina sidor i vår e-tjänst. Läs mer nedan om vad som gäller när vi byter entreprenör den 1 april.
Kundservice

Kundservice

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00 kundservice@nvoa.se

Ny sophämtare 1 april 2020

I samband med bytet av entreprenör kommer en del förändringar ske. Anledningen till förändringarna är att den nya entreprenören lägger om körturerna för att effektivisera sophämtningen och minska transporterna.

  • Du kan få en ändrad tömningsdag. I listorna nedan kan du se din nya tömningsdag som kommer att gälla från och med 1 april.
  • Du kan behöva ändra placeringen av dina kärl. Sophämtningen sker, likt tidigare, med två olika typer av sopbilar. Typen av sopbil som tömmer dina kärl avgör även hur du ska ställa dem inför tömning. Läs mer om det under Våra sopbilar längre ner. I listorna nedan kan du se hur du ska ställa dina kärl inför tömning från och med 1 april.

Ta reda på tömningsdag och kärlplacering så här

I nedan listor kan du se tömningsdag och kärlplacering för just din adress. Dessa kommer börja gälla den1 april. Har du bottentömmande behållare, komprimator, sopsug eller abonnemang för grov- eller elavfall kan du se tömningsdagarna på Mina sidor från och med den 1 april. Listorna är uppdelade i bokstavsordning på tömningsadress.

Adresslistor enbostadshus

Adresslistor flerbostadshus och verksamheter

Om du öppnar listorna med en dator sker oftast nedladdningen i nederkant på webbsidan. Filerna sparas även automatiskt i standardmappen för nedladdningar på datorn (t.ex. "Hämtade filer"). Saknar du din gatuadress i listan eller har du några frågor? Välkommen att kontakta kundservice.

Observera att det kan vara så att du har samma tömningsdag och kärlplacering som tidigare.

På e-tjänsten Mina sidor kommer din nuvarande tömningsdag stå som vanligt, fram till 1 april då det uppdateras med ny tömningsdag och kärlplacering.

Våra sopbilar

Baklastare - manuell tömning

Sophämtaren hämtar dina utställda kärl manuellt och kör dem till sopbilen där de töms. Kärlen ska ställas med handtag och hjul utåt för att signalera tömning och underlätta för sophämtaren som inte ska behöva vända på kärlen. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_baklastare.jpg

Sidlastare - maskinell tömning

En arm på sopbilen lyfter kärlen och tömmer dem i två olika fack uppe på bilen. Kärlen ska ställas max 2,5 meter från sopbilens tömningsplats och med 0,5 m utrymme mellan kärlen. De ska ställas med handtag och hjul inåt fastigheten för att sopbilen ska kunna tömma kärlen. Ställs de åt fel håll kommer de inte tömmas. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_sidlastare.jpg

Hur ofta töms kärlen?

Enbostadshus har behovstömning för restavfall och matavfall, med möjlighet till upp till 52 tömningar per år. Behovstömning innebär att du ställer ut kärlen på din tömningsdag när du vill ha de tömda. Matavfalls- och restavfallskärlen töms i sopbilar med två fack, ett för restavfall och ett för matavfall (se Våra sopbilar ovan). Vi rekommenderar att matavfallskärlet ställs ut ofta för att minska risken för att matavfallet börjar brytas ner med fukt och lukt som följd.

Sophämtning helgdagar

Sophämtning sker alla måndagar-fredagar, oavsett om dagen är en helgdag.

Sophämtning på öar

Restavfall i säck

Restavfall på öar hämtas i säck. Hämtning sker på fredagar vecka
19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41. Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice.

Att tänka på vid säckhämtning

  • Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen.
  • Säcken får väga högst 15 kg.
  • Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
  • Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.