Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen komposteras, lämnas till våra kretsloppscentraler eller hämtas där du bor, med kärlabonnemang eller efter beställning.

Kompostering och eldning

Kompostera gärna trädgårdsavfallet, då kan du återanvända jorden i din egna trädgård. Eldning är generellt förbjudet men tillåtet under vissa förutsättningar två veckor på våren och två veckor på hösten.

Läs mer om eldning av trädgårdsavfall.
Läs mer om kompostering.

Lämna trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel kan du lämna avgiftsfritt på kretsloppscentralerna.

Fallfrukt kan du lämna separat i en avsedd container (1 juli - 30 december). Fallfrukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Invasiva främmande arter

Invasiva arter är främmande växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. De anses vara ett globalt miljöproblem som allvarlig hotar biologisk mångfald.

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Hantering

På grund av spridningsrisken ska dessa växter hanteras varsamt, de ska inte komposteras eller läggas bland trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Invasiva växter lämnas i containern för brännbart på kretsloppscentralen, alternativ kan mindre mängder läggas i restavfallskärlet.

Läs mer på Nacka kommuns hemsida eller på Naturvårdsverket.

Hämtning av trädgårdsavfall

Allt trädgårdsavfall som vi hämtar går direkt till kompostering.

Trädgårdsabonnemang

Hushåll som har eget avfallsabonnemang, kan teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i kärl. Kärlet rymmer 370 liter och körs vid abonnemangsstart ut mot en engångsavgift. Kärlet står sedan kvar tills abonnemanget sägs upp. Avgiften är 1238 kr/säsong och då får du totalt 17 hämtningar från april till november.

Tömning sker enligt nedan schema 2021 (se även karta). OBS några adresser har avvikande tömningsdag pga. framkomlighetsproblem, dessa aviseras särskilt.

  • Tisdagar, jämna veckor (vecka 16-48): Norra Saltsjö-Boo fram till Värmdövägen, inkl. Kocktorp.
  • Tisdagar, udda veckor (vecka 15-47): Södra Saltsjö-Boo, ej Kocktorp.
  • Torsdagar, jämna veckor (vecka 16-48): Saltsjöbaden, Saltsjö-Duvnäs, Ektorp, Skuru.
  • Torsdagar, udda veckor (vecka 15-47): Älta och Sicklaön t.o.m. Skogalund.

Klicka här för att öppna en större bild. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Anmäl dig till trädgårdsabonnemanget här.

Extra tömning utöver ordinarie utförs på tisdagar och torsdagar, mot extra avgift efter beställning. Extra tömning på adresser med framkomlighetsproblem utförs inom 5 arbetsdagar. Du hittar alla avgifter i avfallstaxan.

Tänk på att:

  • Kärlet ska vara utställt senast kl. 7 på tömningsdagen om du vill ha det tömt. Kärlet ska placeras vid tomtgränsen med hjul och handtag vänt utåt mot gatan.
  • I kärlet kan du lägga exempelvis gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv och kvistar samt mindre mängder fallfrukt. Du får inte lägga påsar, krukor, jord, stubbar och sten i kärlet.
  • Dela upp tunga saker på flera tömningstillfällen så att kärlet inte blir för tungt. Kärl som är för tunga för chauffören att rulla, kommer inte att tömmas.
  • Villor/radhus med gemensam sophämtning kan också ansluta sig till tjänsten för hämtning av trädgårdsavfall. Anmälan måste godkännas av styrelsen och fakturan skickas till föreningen. Vi kan inte ställa om fakturan till en enstaka boende i samfälligheten.

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

Det går även att beställa budad hämtning mot avgift vid enstaka tillfällen. Då ska trädgårdsavfallet läggas i papperssäckar eller buntar (max 20 stycken). Vi hämtar inte längre plastsäckar. Papperssäckar finns att köpa via kundservice. Buntat trädgårdsavfall får vara max storleken av en säck och ska vara väl hopbundet. Stora stubbar eller rötter får inte lämnas med trädgårdsavfallet. Budade hämtningar utförs på tisdagar.

Trädgårdsavfall i container

Har du större mängder trädgårdsavfall? Läs mer om hyra av container.

Kontakta kundservice för att teckna abonnemang eller beställa hämtning.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00


Observera att tippning i naturen inte är tillåten

Läs mer om tippning och upplag i naturmark.

Annan avfallsanläggning

Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Sidan uppdaterades: