Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen komposteras, lämnas till våra kretsloppscentraler eller hämtas där du bor, med kärlabonnemang eller efter beställning.

Lämna trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel kan du lämna avgiftsfritt på kretsloppscentralerna.

Fallfrukt kan du lämna separat i en avsedd container (1 juli - 30 december). Fallfrukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Invasiva främmande arter

Invasiva arter är främmande växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. De anses vara ett globalt miljöproblem som allvarlig hotar biologisk mångfald.

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Hantering

På grund av spridningsrisken ska dessa växter hanteras varsamt, de ska inte komposteras eller läggas bland trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Invasiva växter lämnas i containern för brännbart på kretsloppscentralen, alternativ kan mindre mängder läggas i restavfallskärlet. Transportera invasiva växter så att de inte sprids – i slutna säckar eller på täckt lastbil.

Läs mer på Nacka kommuns hemsida eller på Naturvårdsverket.

Hämtning av trädgårdsavfall

Allt trädgårdsavfall som vi hämtar går direkt till kompostering.

Trädgårdsabonnemang

Hushåll som har eget avfallsabonnemang kan teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i kärl. Kärlet rymmer 370 liter och körs vid abonnemangsstart ut mot en engångsavgift. Kärlet står sedan kvar tills abonnemanget sägs upp. Avgiften är 1 238 kr/säsong och då får du totalt 17 hämtningar från april till november.

Tömning sker enligt nedan schema 2023 (se även karta). OBS några adresser har avvikande tömningsdag pga. framkomlighetsproblem, dessa aviseras särskilt.

  • Tisdagar, udda veckor (vecka 15-47): Södra Saltsjö-Boo, ej Kocktorp.
  • Tisdagar, jämna veckor (vecka 16-48): Norra Saltsjö-Boo fram till Värmdövägen, inkl. Kocktorp.
  • Torsdagar, udda veckor (vecka 15-47): Älta och Sicklaön t.o.m. Skogalund.
  • Torsdagar, jämna veckor (vecka 16-48): Saltsjöbaden, Saltsjö-Duvnäs, Ektorp, Skuru.

Klicka på bilden för att öppna en större karta. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Anmäl dig till trädgårdsabonnemanget här (Klicka på Nytt avfallsabonnemang)

Extra tömning utöver ordinarie utförs på tisdagar och torsdagar, mot extra avgift efter beställning. Extra tömning på adresser med framkomlighetsproblem utförs inom 5 arbetsdagar. Du hittar alla avgifter i avfallstaxan.

Tänk på att:

  • Kärlet ska vara utställt senast kl. 7 på tömningsdagen om du vill ha det tömt. Kärlet ska placeras vid tomtgränsen med hjul och handtag vänt utåt mot gatan.
  • I kärlet kan du lägga exempelvis gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv och kvistar. Du får inte lägga fallfrukt, påsar, krukor, jord, stubbar och sten i kärlet.
  • Dela upp tunga saker på flera tömningstillfällen så att kärlet inte blir för tungt. Kärl som är för tunga för chauffören att rulla, kommer inte att tömmas.
  • Villor/radhus med gemensam sophämtning kan också ansluta sig till tjänsten för hämtning av trädgårdsavfall. Anmälan måste godkännas av styrelsen och fakturan skickas till föreningen. Vi kan inte ställa om fakturan till en enstaka boende i samfälligheten.

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

Det går även att beställa budad hämtning mot avgift vid enstaka tillfällen. Då ska trädgårdsavfallet läggas i papperssäckar eller buntar (max 20 stycken). Vi hämtar inte längre plastsäckar. Papperssäckar finns att köpa via kundservice. Buntat trädgårdsavfall får vara max storleken av en säck och ska vara väl hopbundet. Stora stubbar eller rötter får inte lämnas med trädgårdsavfallet. Budade hämtningar utförs på tisdagar.

Trädgårdsavfall i container

Har du större mängder trädgårdsavfall? Läs mer om hyra av container.

Sidan uppdaterades: