Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompostering av trädgårdsavfall

Naturen kan själv omvandla multnande trädgårdsrester till jord och näring. Genom att kompostera ägnar du dig alltså åt aktiv miljövård. Löv är också vinterskydd för ömtåliga växter, så en del av dem bör ligga kvar till våren.

Att kompostera gräs, löv, grönsaksblast med mera är tillåtet i hela kommunen.

Trädgårdskomposten

TrädgårdskompostFör trädgårdskompostering går det bra att själv tillverka en öppen oisolerad behållare. Det finns även färdiga behållare att köpa. Det mesta från trädgården går att kompostera: gräs, löv, grönsaksblast, mindre grenar, mossa... Temperaturen blir inte särskilt hög, så det tar lite tid innan avfallet har brutits ned. I bästa fall har man fin mylla inom ett år.

Komposteringen går snabbare om grenar flisas med en kompostkvarn.

Ytkompostering

Det mest naturliga sättet att få tillbaka näringen till marken är att låta löv och gräs förmultna direkt på gräsmattan. Om gräsmattan klipps ofta så kan det korta gräsklippet förmultna på plats utan att kväva gräsmattan. Högre gräs och löv kan malas t.ex. med en rotorgräsklippare på vilken man har täppt igen utkastöppningarna. På så sätt blir materialet ordentligt sönderdelat innan det kommer ut på marken. Efter ett par dygn har maskar och andra markdjur brutit ner en del av materialet och resten börjar förmultna. Ytkompostering är ett bra komplement till trädgårdskomposten.
Att kompostera kräver, som all trädgårdsskötsel, tid och intresse.

Hämtning av trädgårdsavfall

Hushåll kan även teckna ett särskilt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall via kundservice för Nacka vatten och avfall. Läs mer på sidan om trädgårdsavfall.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: