Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning är generellt förbjudet men under vissa förutsättningar får du elda torrt vedartat avfall från trädgården under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får aldrig elda någon annan typ av avfall. Kontrollera alltid brandriskläget innan du eldar.

Eldningsförbud?

Kontrollera brandriskläget och eventuellt eldningsförbud via automatisk telefonsvarare för Stockholms län.
Telefonnummer: 08-721 23 26

Hur gör jag med trädgårdsavfallet?

Det finns alternativ till att elda, som du bör välja i första hand.

 • Kompostera, så hjälper du naturen att omvandla resterna till jord och näring. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall i hela kommunen. En kompost kan kompletteras med gröngödsling. Du kan sedan använda komposterat material i din trädgård.
 • Du kan lämna trädgårdsavfall från en normal villatomt utan kostnad på kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik. Du kan beställa särskild hämtning av trädgårdsavfall, mot avgift, via kundservice för Nacka vatten och avfall.
 • Du kan också beställa ett trädgårdsabonnemang, och få ett 370-literskärl uppställt på tomten. Det töms varannan vecka under april till november.

Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall här.
Läs mer om Nackas kretsloppscentraler här.

Avfallsföreskrifterna öppnar för möjligheten att elda torrt vedartat avfall vid enstaka tillfällen, under två veckor på våren och två veckor på hösten. Med "torrt vedartat avfall" menas mindre grenar och kvistar, men inte gräs, löv och liknande. Det gäller under förutsättning att man kan elda säkert och utan att det medför olägenhet för någon. Du som eldar har själv ansvar att kontrollera så att eldningen inte besvärar din omgivning.

Om Länsstyrelsen eller räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud så får du inte elda.

Du får aldrig elda annat avfall, till exempel målat eller tryckimpregnerat trä, gummi eller plast.

Under 2024 får man som privatperson elda torrt, vedartat trädgårdsavfall

 • vecka 17-18 (22 april - 5 maj)
 • vecka 42-43 (14 - 27 oktober)

Hälsorisker med eldning

Att elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl, eftersom förbränningen ofta är dålig och det blir mycket rök och aska. Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar.

Råd om du överväger att elda torrt trädgårdsavfall

Du som planerar att elda torrt trädgårdsavfall ska tänka på följande:

 • Överväg först kompostering eller kommunens insamling.
 • Kontrollera att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud.
 • Samråd med grannarna om lämplig tid.
 • Välj eldningsplats så att elden inte kan sprida sig.
 • Var noga med att bara ta med torrt trädgårdsavfall. Mossa, gräs och löv är exempel på fuktigt avfall som inte får eldas.
 • Annat avfall än trädgårdsavfall får inte eldas! Material som gummi, plast och liknande får givetvis inte finnas med.
 • Ha släckutrustning till hands.
 • Elda inte efter mörkrets inbrott.
 • Skada inte vilda djur! Det händer att igelkottar söker skydd i rishögar. Kontrollera därför rishögen noga innan du tänder elden! Ett tips är att lyfta på riset och ruska om med en lång pinne eller kratta i god tid innan brasan tänds. På så vis får igelkottarna en chans att ge sig av.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.

Observera att eldningsperioden inte förlängs om vädret gör det svårt att elda, t.ex. om det är vått eller blåsigt, eller om det blir eldningsförbud under perioden.

Dispens - beviljas sällan

Det finns möjlighet att ansöka om dispens för att elda under annan tid på året, om man kan visa att det är för svårt att tervinna eller att insamlingen inte leder till miljövinster jämfört med eldningen. Det är dock mycket ovanligt att dispens beviljas. Du får betala timavgift för handläggningen, även om beslutet blir nej. För frågor om dispens, kontakta Miljötillsynsenheten på miljoenheten@nacka.se eller via telefonnummer 08-718 80 00.

Nya regler 2024?

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om "en ny EU-förordning" som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Det handlar dock inte om nya EU-regler, utan ändringar som genomförts i svensk lagstiftning under åren 2020-2022. Kommunen har därför redan anpassat de lokala avfallsföreskrifterna efter delar som började gälla under 2024. Det som egentligen är nytt är Naturvårdsverkets tolkning, som markant skiljer sig från många kommuners och branschorganisationen Avfall Sverige.

Sedan årsskiftet 2023-2024 gäller att den som samlar in trädgårdsavfall ska prioritera att avfallet materialåtervinns, det vill säga återanvänds på annat sätt än för markutfyllnad eller förbränning. Den insamling som lagen avser är då i första hand den som görs hos verksamheter och mottagningsanläggningar, och inte högar som krattas upp i privatpersoners trädgårdar. Det finns därför inget generellt förbud för villaägare att elda sitt trädgårdavfall, utöver det som regleras i kommunens avfallsföreskrifter. Syftet med EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Därför är det viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja lokal kompostering eller kommunens insamling av trädgårdsavfall.

Läs mer hos Avfall Sverige

Sidan uppdaterades: