Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sortera avfallet så här

Var kan jag lämna mitt trasiga bord, den gamla soffan eller äppelskruttet? Här får du svar på dina frågor om avfallssortering.

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du få hjälp av sorteringsguiden. Här hittar du information om olika avfallstyper, hur de ska sorteras och var de ska lämnas. Klicka på länkarna i guiden för att läsa mer om avfallet och insamlingsplatserna. Du kan även skriva in valfritt ord i sökrutan eller söka via A-Ö.

Varför sortera?

Avfall innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Genom källsortering kan avfallet tas om hand på rätt sätt och därmed minska den negativa påverkan på vår hälsa och miljön.

Det mesta som du källsorterar kan bli nytt material till förpackningar eller beståndsdelar i helt nya produkter. En del material omvandlas till el och värme i våra hus.

En annan viktig anledning till att källsortera ditt avfall är att minska mängden skadliga ämnen i vårt kretslopp. Därför ska allt farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, sorteras ut och lämnas till återvinning. På så sätt skyddar du vår hälsa och miljö samt bidrar till ett hållbart samhälle även för kommande generationer.

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sitt avfall.

Skräp som slängs i naturen eller på gatan riskerar att läcka farliga ämnen och spridas till sjöar och hav. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner:

  • Glas – 1 miljon år
  • Plast – 450 år (då återstår ändå skadliga mikrobitar av plast)
  • Aluminium – 200-500 år
  • Plastbestruket papper – 5 år
  • Fimpar – 1-5 år
  • Papper – 6 månader

Läs mer om avfall och återvinning

Sidan uppdaterades: