Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Sortera avfallet så här

Här finns information om varför du ska sortera ditt avfall, hur du sorterar och även var du lämnar det. Behöver du hjälp med att hitta en viss typ av avfall använder du sorteringsguiden. Här finns även mer information om olika avfallstyper.

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du få hjälp av sorteringsguiden. I dokumentet får du veta hur avfall ska sorteras och var det ska lämnas. Vill du söka efter ett avfallsslag utifrån en viss bokstav, kan du klicka på den i början av dokumentet.

Varför sortera?

Avfall innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Genom källsortering kan avfallet tas om hand på rätt sätt och därmed minska den negativa påverkan på vår hälsa och miljön.

Det mesta som du källsorterar kan bli nytt material till förpackningar eller beståndsdelar i helt nya produkter. En del material omvandlas till el och värme i våra hus.

En annan viktig anledning till att källsortera ditt avfall är att minska mängden skadliga ämnen i vårt kretslopp. Därför ska allt farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, sorteras ut och lämnas till återvinning. På så sätt skyddar du vår hälsa och miljö samt bidrar till ett hållbart samhälle även för kommande generationer.

Läs mer om avfall och återvinning

Sidan uppdaterades: