Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avfallstaxan

Avgifterna för hantering av hushållsavfall består av en grundavgift per hushåll eller verksamhet och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid dragväg/gångväg, samt avgifter för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall.

Grundavgift och tömningsavgift

Grundavgiften är en avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Tömningsavgiften är en avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av hushållsavfall. Exempelvis tömning av rest- och matavfallskärl samt behandlingen av avfallet.

Du kan påverka avgiften

Du kan påverka din avgift genom att påverka mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Med matavfallsinsamling och källsortering minskar mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för enbostadshus med kärl med tömningsregistrering påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns.

DIN FAKTURA

Avfallshanteringen samfaktureras med VA- och slamavgifterna. Fakturan går ut kvartalsvis från Nacka vatten och avfall.

Nyheter för taxor

Beslut om justerade VA- och avfallsavgifter i Nacka

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november om justerad VA- och avfallstaxa i Nacka inför 2020. Brukningsavgifterna för VA lämnas oförändrade för tredje året i rad medan justeringar görs i avfallstaxan och i anslutningsavgifterna för VA.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.