Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Världsvattendagen – Nacka satsar på naturliga dagvattenlösningar

Årets tema för dagen är naturliga vattenlösningar och att ta tillvara naturens egna kretslopp. I Nacka bygger vi stad och planerar för ta hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt.

Världsvattendagen initierades av Förenade Nationerna 1992 och uppmärksammas varje år den 22 mars. Syftet är att belysa världens gemensamma vattenfrågor och att sprida information. Miljöförstörelse, tillsammans med pågående klimatförändringar med ökande regnmängder, driver de vattenrelaterade kriserna vi ser runt om i världen. Problem med översvämningar, torka och förorenade vattenresurser förvärras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort. Årets Världsvattendag belyser naturbaserade sätt att lösa problemen både i landskapet i stadsmiljön.
Läs mer om: Världsvattendagen och Förenade Nationerna, UN Water

Nya dagvattenlösningar i Nacka

I Nacka arbetar kommunen tillsammans med Nacka vatten och avfall för att på ett naturnära och hållbart sätt ta hand om dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken och behöver tas om hand på rätt sätt. Det finns flera sätt att arbeta med naturliga lösningar för att ta hand om dagvattnet i stadsbebyggelse.

Regnbäddar är ett exempel på en lösning där regnvattnet tas om hand i stadsmiljön. De skapar även ett estetiskt mervärde och bidrar till biologisk mångfald.


Bild: Regnbädd där växter planeras för att på ett naturligt sätt ta hand om vattnet.

I Nacka stad planerar vi för flera naturliga lösningar som tar hand om dagvattnet nära källan, istället för att leda iväg vattnet. Exempel på detta är:

  • Träd med växtbäddar och skelettjordar i gatumiljön som renar och fördröjer dagvattnet från gatorna när vi bygger stad.
  • Öppna regnbädddar på Blomstervägen, för rening och fördröjning kombinerat med hastighetssänkande åtgärd i en befintlig miljö.
  • Restaurering av Ältas våtmark, vilket även kan förbättra dess renande förmåga.
  • Ett antal nya dammar för rening.

(skelettjord = en teknik för att skapa goda förutsättningar för träd som planteras i hårdgjord stadsmiljö och som även fungerar som magasin för fördröjning och rening).


Bilden visar regnbädd i genomskärning i gatumiljö.

Förslag ny dagvattenstrategi

För att samordna arbetet och för att ha en gemensam målsättning kring dagvattenfrågorna har kommunen tillsammans med Nacka vatten och avfall arbetat fram ett förslag till en ny dagvattenstrategi. Den ska bidra till att att både de lokala och nationella miljömålen uppnås. Läs mer om förslag till ny dagvattenstrategi här.

Dagvattensidor

Om du vill läsa vidare om kommunens målsättning och arbete med dagvatten gå in på Nackas nya webbsidor om dagvatten.

Sidan uppdaterades: