Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nytt rekord i matavfallsinsamling – men mycket ätbar mat slängs i onödan

Under 2018 samlade vi in 2561 ton matavfall, vilket är ett nytt rekord. Det innebär att vi samlar in 28,6 % av matavfallet i Nacka. Men mycket av det som slängs är ätbar mat.

Mer matavfall samlas in - men mycket hamnar fel

Under 2018 ökade utsorteringen av matavfall i Nacka från 25 till 28,6 procent. Det vill säga över 400 ton mer insamlat matavfall som gick till biogas och biogödsel. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska samlas in år 2020.

Insamlingsgrad matavfall 2018

Diagram över insamlade mängder matavfall i Nacka.

Men fortfarande slänger Nackaborna bort mer än hälften av matavfallet i de vanliga soporna och vi vet att mycket ätbar mat även hamnar i den bruna påsen.

– Det är ett fantastiskt att vi samlar in mer och mer matavfall i Nacka. Men fler hushåll och verksamheter behöver sortera sitt matavfall. Det är även viktigt att minska matsvinnet säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Ny matavfallsavgift

Tidigare har matavfallsinsamlingen i Nacka varit avgiftsfri men i takt med ökat antal matavfallsabonnenter ökar även kostnaderna för insamlingssystemet. En avgift om 5 kr per tömning har vid årsskiftet införts dels för att spegla kostnaderna för systemet, dels för att öka förståelsen för problematiken kring matsvinn. Med avgiften om 5 kr per tömning synliggör vi matsvinnet och tar ett ansvar för vår gemensamma livsmiljö.

Tömningsavgiften för restavfall är oförändrad för de som matavfallssorterar.

BÄTTRE FÖR MILJÖN ATT MINSKA MATSVINN ÄN ATT ANVÄNDA MATRESTER TILL BIOGAS

Mer och mer matavfall samlas idag in i Nacka vilket är toppen då det är bättre än att matavfall slängs bland de vanliga soporna. Men det är betydligt bättre för miljön att minska matsvinnet i stället för att använda matresterna till biogasproduktion. Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion.

När du matavfallssorterar är du med och bidrar till en hållbar framtid! Men tänk på att inte slänga ätbar mat.

Gör skillnad och anmäl dig idag!

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka och anmäl dig här.
Läs mer hur du kan minska matsvinnet här.

Visste du att?

  • Under 2018 samlades 28,6 % av matavfallet in i Nacka. Målet är 50 % insamlat matavfall år 2020.
  • Du sparar pengar när du matavfallssorterar då tömningen av dina vanliga sopor blir billigare.
  • Var femte matkasse som bärs hem slängs.
  • Varje år slänger vi ca 19 kilo ätbar mat per person i soporna.
  • Tänk på att det bara är skal, ben, kärnor med mera som hör hemma i matavfallspåsen!
  • Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3 000-6 000 kr per år på att minska sitt svinn. Läs mer om matsvinn här.

Källor: Nacka vatten och avfall, SCB, Naturskyddsföreningen, Avfall Sverige och IVL Svenska miljöinstitutet.

Sidan uppdaterades: