Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Mer elprylar måste lämnas åter

I Nacka samlade vi in 8,5 kg elavfall per person under förra året. Men mycket trasig hemelektronik ligger fortfarande kvar hemma och skräpar. Nu uppmanas Nackabor att rensa ur sina gömmor, återanvända och återvinna allt.

Elavfall ett globalt problem

Den 14:e oktober är det International E-Waste Day då världen och vi i Nacka vill uppmärksamma det globala problemet med elavfall.

I Nacka samlade vi in 8,5 kg elavfall per person under förra året. Men siffror visar att det uppskattningsvis ligger 7 kg i varje svenskt hushåll och skräpar.

– Vid genomförda plockanalyser hittar vi även elavfall i Nackabornas soppåsar, som nu eldas upp, säger Mikael Andersson, avfallshandläggare på Nacka vatten och avfall.

Ju mer elprylar vi förlorar genom att inte återanvända utrustningen eller återvinna materialet, desto mer material måste brytas ur jordskorpan. För att producera en enda mobiltelefon exempelvis genereras i snitt 86 kilo avfall. Brytningen påverkar vidare landskapsbilden och kräver användning av både energi och kemikalier, vilket i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten. På så sätt utgör även lagring av gamla elprylar som inte längre används i hemmen ett problem.

Laga, låna och återanvända

Fungerar dina elprylar så tänk på att i första hand lämna in dem till återbruk, byta eller sälja vidare. Flera butiker och mobiloperatörer samlar exempelvis in gamla mobiltelefoner för att öka återanvändningen. Tänk även på att det kanske går att lämna in dina produkter för reparation.

Här kan du lämna ditt elavfall

Elavfall såsom trasiga batterier, ljuskällor, vitvaror och hemelektronik kan lämnas avgiftsfritt till någon av Nackas kretsloppscentraler. Det kan även hämtas mot avgift efter beställning hos kundservice för Nacka vatten och avfall. Mindre elavfall kan även lämnas till den mobila kretsloppscentralen eller i ett av de Elreturskåp som finns runt om i kommunen.

Stora elektronikbutiker tar även ta emot trasiga elprylar.

Läs mer

Läs mer om var du kan lämna elavfall i Nacka i vår sorteringsguide.
Läs mer om nationell insamling av elavfall på El-kretsens hemsida.

Sidan uppdaterades: