Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elreturskåp

I elreturskåpen är det enkelt att lämna sådant som annars lagras i hemmet eller slängs felaktigt i soppåsen. Då hjälper du till att minska mängden farliga ämnen i vårt kretslopp och återvinna värdefulla metaller.

Skåpen finns i två varianter, ett större (Samlaren) och ett mindre.

I elreturskåpen kan du lämna:

 • glödlampor
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • småbatterier
 • småelektronik: till exempel mobiler, sladdar, eltandborstar och klockor.

Elavfall som är större än inkasthålet, till exempel tangentbord eller hårtork lämnar du på en kretsloppscentral eller till den mobila kretsloppscentralen. Detsamma gäller farligt avfall och batterier som är större än inkasthålet.

Här hittar du elreturskåpen:

 • Coop Konsum, Älta gård, vid returstationen.
 • ICA Nära, Älta centrum, vid returstationen.
 • ICA Kvantum i Sickla, vid returstationen.
 • Willys i Sickla, vid returstationen.
 • ICA Maxi, Per Hallströms väg 15, i returhuset.

Visste du?

Elavfall består till 99 procent av material som kan återvinnas. Den resterande procenten utgörs av farliga ämnen som till exempel kvicksilver, PCB, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel.

Sidan uppdaterades: