Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Lagkrav på utsortering av matavfall 1 januari 2024

I Nacka har det varit frivilligt att sortera sitt matavfall sedan matavfallsinsamlingen infördes 2011. Från och med den 1 januari 2024 är det enligt ny lagstiftning obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter i Sverige att sortera ut sitt matavfall. Ett lagkrav som Nacka kommun erhållit dispens från.

Nacka kommun har beviljats 2 års dispens (2024-2025) hos Naturvårdsverket från kravet på obligatorisk matavfallsinsamling för alla hushåll och verksamheter i kommunen.

Anledningen till att Nacka kommun sökte dispens är för att på ett bättre sätt kunna samordna utbyggnaden av insamlingssystemet för matavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket enligt lag ska vara infört senast 1 januari 2027.

Vad innebär det för ditt hushåll?

Dispensen innebär att det är frivilligt att ansluta dig till matavfallsinsamling precis som tidigare. Du som har matavfallsinsamling idag får matavfallet hämtat som vanligt. Du som vill börja sortera ditt matavfall är välkommen att beställa abonnemang via E-tjänst eller kontakta Nacka vatten och avfalls kundservice.

För flerbostadshus rekommenderar vi att införande av matavfallsinsamling samordnas med införande av förpackningsinsamling så att ni gör alla förändringar i era avfallsutrymmen samtidigt. Detta kan göras redan nu. Läs mer om fastighetsnära förpackningsinsamling här.

Beställ matavfallsabonnemang här

Vad innebär det för ditt företag?

Verksamheter omfattas också av dispensen för sortering av matavfall under 2024-2025. Dispensen innebär att det är frivilligt att ansluta sig till matavfallsinsamling precis som tidigare. Du som har matavfallsinsamling idag får matavfallet hämtat som vanligt. Du som vill börja sortera ditt matavfall är välkommen att beställa via E-tjänst eller kontakta Nacka vatten och avfalls kundservice.

Kommunen ansvarar endast för insamling av kommunalt avfall som utgörs av livsmedels- eller köksavfall från verksamheter (det gäller exempelvis matavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker). Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall (det gäller framför allt avfall från livsmedelsproduktion eller grossister) ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning.

För förpackningar från verksamheter gäller nya krav på sortering från 1 januari 2024. Läs mer hos Naturvårdsverket.

Vilken lagstiftning är det som gäller?

Förändringar i avfallsförordningen träder i kraft den 1 januari 2024, då EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall genomförs i svensk lagstiftning.

Kraven om insamling av matavfall är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall. Den innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Här hittar du mer information om matavfall samt länkar till e-tjänst, avfallshämtning och annan relaterad information.

Sidan uppdaterades: