Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hämtning av förpackningar

Fastighetsägare/styrelser kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Fastighetsnära insamling – FNI

Att samla in förpackningar fastighetsnära är en god service för de boende och bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet. Detta ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.

Insamling av förpackningsavfall – det här gäller från den 1 januari 2024

1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för förpackningsavfall från Förpackningsinsamlingen (FTI) enligt en ny förordning om producentansvar. Nacka vatten och avfall ansvarar då för insamlingen av hushållens förpackningar och producenterna fortsätter att ansvara för återvinningen. Syftet med de nya reglerna är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall i restavfallet.

Från den 1 januari 2027 kommer det bli obligatoriskt att sortera ut förpackningar fastighetsnära, så det är en bra idé att börja titta på en lösning för FNI om ni inte redan har det.

Läs mer om de nya reglerna för förpackningsinsamlingen här:

Läs mer om returpapper här:

Fastighetsnära insamling av returpapper/tidningar i Nacka

Sidan uppdaterades: