Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hämtning av förpackningar

Fastighetsägare/styrelser kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Fastighetsnära insamling – FNI

Att samla in förpackningar fastighetsnära är en god service för de boende och bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet. Detta ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.

Alternativet till FNI är att hänvisa de boende till en återvinningsstation. Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna idag, men från den 1 januari 2024 är det Sveriges kommuner som tar över ansvaret. Läs mer om återvinningsstationerna här.

Insamling av förpackningsavfall – det här gäller från den 1 januari 2024

Från 2024 tar kommunerna över ansvaret för förpackningsavfall från Förpackningsinsamlingen (FTI) enligt en ny förordning om producentansvar. Kommunerna ansvarar då för insamlingen och producenterna fortsätter att ansvara för återvinningen. Syftet med de nya reglerna är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall i restavfallet.

Vi har tecknat avtal med fyra entreprenörer som får hämta förpackningsavfall och returpapper från 1 januari 2024.

Från den 1 januari 2027 kommer det bli obligatoriskt att sortera ut förpackningar fastighetsnära, så det är en bra idé att börja titta på en lösning för FNI om ni inte redan har det.

Läs mer om de nya reglerna för förpackningsinsamlingen här:

Läs mer om returpapper här:

Fastighetsnära insamling av returpapper/tidningar i Nacka

Sidan uppdaterades: