Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fastighetsägarens ansvar vid anslutning till kommunalt VA

På den här sidan kan du läsa om fastighetsägarens ansvar vid nyanslutning till det kommunala VA-nätet.

Är begreppen svåra att förstå? Här hittar du en liten VA-ordlista

Fastighetsägaren ansvarar för allt på fastigheten

Du som fastighetsägare ansvarar själv för och bekostar arbetet med ledningsdragning på tomten, från huset till förbindelsepunkten vid vägen. Detta gäller även eventuella extra anordningar som kan behövas för att exempelvis sammankoppla LTA-pump med anläggningen.

Viktig information om ledningar och installation

  • VA-ledningarna på din fastighet ska ligga på frostfritt djup (1,7 meter) eller kompletteras med isoleringslåda och värmekabel för både dricksvatten och spillvatten.
  • Vattenledningen ska vara heldragen och elektrosvetsad, utan någon (ytterligare?) installation fram till vattenmätarplatsen.

När du byggt färdigt och anslutit dina VA-ledningar

  • När du är klar med arbetet på din fastighet kontaktar du Nacka vatten och avfall och bokar tid för besiktning av inkoppling av servisledning vid förbindelsepunkt. Besiktningen måste bli godkänd för att vattenmätare ska installeras.

Tänk på att ha god framförhållning

Tänk på att beställa besiktning i god tid. Vi kan normalt sett genomföra besiktnignen inom en vecka från att du gör beställningen.

Här kan du läsa mer om anslutningsprocessen steg för steg

Sidan uppdaterades: