Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Därför förändras VA-taxan

Avgifterna som du betalar för vatten och avlopp används för att driva, underhålla och utveckla VA-verksamheten i Nacka kommun. När kostnaderna för detta förändras sker också förändringar i VA-taxans avgifter.

Nacka vatten och avfall använder intäkterna från taxans avgifter till många olika saker. Avgifterna finansierar exempelvis inköp av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt renovering och förbättringar av Nackas ledningsnät och olika VA-anläggningar. Intäkterna används också till utveckling och utbyggnad i ett växande Nacka.

När kostnaderna ökar måste taxan följa med

Eftersom avgifterna i taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen så behöver de anpassas efter kostnaderna för att ordna och bedriva VA-verksamheten i kommunen.

Läs mer om självkostnadsprincipen

Vad är det som påverkar avgifterna?

Avgifterna i taxan kan påverkas av prisförändrignar i samhället. Ett exempel på det är om priserna för elektricitet förändras, vilket påverkar kostnaderna för att hålla igång pumpstationer och andra delar av kommunens VA-anläggning. Räntehöjningar är ett annat exempel som har stor påverkan på VA-verksamheten. Ett tredje exempel som har betydelse för kostnaderna är när det sker prisförändringar för inköp av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Här följer ytterligare några områden som påverkar avgifterna i VA-taxan:

Nya lagar, miljökrav och klimatanpassning

Regler förändras och det tillkommer nya lagar som innebär att allt högre krav ställs på VA-verksamhetens ledningsnät och olika anläggningar. Det ställs också högre krav på dricksvattenproduktionen och reningen av avloppsvatten, vilket innebär att kostnaderna blir högre för både inköp av dricksvatten och rening av det avloppsvatten som vi skickar till reningsverken i Henriksdal och Käppala.

De flesta av oss har nog märkt av att klimatförändringarna innebär utmaningar med perioder av både torka och större skyfall. Ökande mängder nederbörd innebär exempelvis kostnader för att anpassa kapaciteten i ledningsnät och anläggningar efter nya klimatförhållanden.

Underhåll, utveckling och förnyelse

Vi arbetar hela tiden med att underhålla och utveckla Nackas ledningsnät och olika VA-anläggningar. Stora delar av ledningsnätet i Nacka börjar dessutom bli gammalt. Att ersätta med nytt och anpassat till vår tids miljö- och klimatkrav innebär stora ekonomiska utmaningar.

Utmaningarna som kommer med ett föråldrat ledningsnät är inte unikt för Nacka utan något vi har gemensamt med kommuner i hela Sverige.

Sidan uppdaterades: