Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om VA-taxan

Här har vi samlat frågor och svar om VA-taxan.
4

Vem fattar beslut om VA-taxan?


Svar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten och avfall. Justeringar för 2024 års taxa beslutades 13 november 2023.

Läs mer om kommunfullmäktige

Fick du svar på din fråga?
3

Går Nacka vatten och avfall med vinst genom att höja VA-taxan?


Svar:

Nej. Nacka vatten och avfall är inte en vinstdrivande organisation och verksamheten ska därför gå med nollresultat. Det innebär att vi endast tar ut de avgifter som är nödvändiga för att ordna och driva VA-verksamheten i Nacka kommun.

Här kan du läsa mer om självkostnadsprincipen

Fick du svar på din fråga?
2

När börjar den nya VA-taxan att gälla?


Svar:

Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2024. De nya avgifterna syns i din första faktura för året.

Fick du svar på din fråga?
1

Varför görs ändringar i VA-taxan?


Svar:

De avgifter du betalar för vatten och avlopp tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att intäkterna ska balanseras mot de utgifter Nacka vatten och avfall har för att kunna genomföra det uppdrag vi har i kommunen. När kostnaderna nu ökar för att ordna och bedriva VA-verksamheten i kommunen så behöver taxan justeras med en höjning.

En stor anledning till att brukningsavgiften i VA-taxan höjs inför 2024 är ökade kostnader för räntor och avskrivningar. Andra orsaker till höjningen av brukningsavgiften är ökade kostnader för inköp av vatten och rening av avloppsvatten.

Läs mer om varför taxan förändras årligen

Fick du svar på din fråga?
1

Kommer ni att fortsätta höja VA-taxan?


Svar:

Eftersom avgifterna i taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen behöver avgifterna kontinuerligt anpassas till de utgifter som Nacka vatten och avfall har för att ordna och bedriva VA-verksamheten i kommunen. Om kostnaderna för detta ökar så påverkas taxan.

Läs mer om varför taxan förändras årligen

Fick du svar på din fråga?
-1

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Du kan påverka dina kostnader genom att förbruka mindre vatten. Att läsa av din vattenmätare regelbundet ger dig också bättre kontroll över förbrukningen.

När du minskar din vattenförbrukning och använder vattnet hållbart sparar du pengar samtidigt som du sparar på vår viktigaste naturresurs. Nackas VA-taxa består till största del av rörliga avgifter, vilket ger dig som kund större möjligheter att själv påverka kostnaderna jämfört med om andelen fasta avgifter varit större.

Om du läser av din vattenmätarställning regelbundet håller du koll på din förbrukning och kan samtidigt upptäcka om vattenförbrukningen är onormalt hög till följd av exempelvis en vattenläcka eller en rinnande toalett.

Läs mer om hur du enkelt kan använda vattnet hållbart

Så här läser du av din vattenmätare

Läs mer om vad en vattenläcka kan kosta

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?


Svar:

Brukningsavgiften höjs. Hur stor avgiften blir per fakturering beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du förbrukar och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

För en genomsnittlig villakund med genomsnittlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år innebär den nya brukningsavgiften en höjning på cirka 203 kr per månad.

För dig som bor i lägenhet innebär den nya brukningsavgiften en genomsnittlig kostnadsökning på 141 kr per månad. Kostnader för vatten tas ut genom avgiften du betalar för ditt boende.

Fick du svar på din fråga?
-3

Hur förändras VA- taxan inför 2024?


Svar:

Inför 2024 höjs brukningsavgiften med 23 %. Inga andra förändringar görs för övriga avgifter.

Här kan du läsa mer om 2024 års taxa

Fick du svar på din fråga?
-3

Var kan jag läsa VA-taxan för 2024?


Svar:

VA-taxa 2024 kan du läsa och ladda hem här:

VA-taxa 2024 (PDF-dokument, 1 MB)

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: