Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Latrinhämtning

Latrin hämtas genom budning, som beställs genom kundservice för Nacka vatten och avfall.

Latrin hämtas i plastbehållare av engångstyp. Ett fyllt latrinkärl får max väga 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljökrav. Nytt latrinkärl ingår inte i budningsavgiften.

Ett alternativ till att beställa hämtning av latrin är att själv kompostera latrin på fastigheten. Innan du börjar med komposteringen måste du göra en anmälan till kommunen. Kontakta miljöenheten för att ta reda på vad som gäller för dig som fastighetsägare eller läs mer på sidan om latrinkompostering.

Hämtning på fastland och öar

Hämtning av kärlet beställs hos kundservice för Nacka vatten och avfall. Var noga med att ange antal latrinkärl vid beställning.

Kärlet hämtas normalt vid fastighetsgräns och ska placeras högst 10 meter från körbar väg. Kärlet ska vara utställt senast kl. 7:00 på morgonen på hämtdagen.

På öar

Hämtning sker inom fem arbetsdagar vecka 21, 25, 28, 33 och 39 efter beställning.

På fastlandet

På fastlandet hämtas kärlet inom fem arbetsdagar, efter beställning.

Båtlatrin

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om regler för tömning och var du kan tömma din båttoalett.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: