Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bräddning

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten från en pumpstation eller från ledningsnätet. Bräddning kan ske i samband med kraftiga regn eller på grund av tekniska fel och är en normal säkerhetsfunktion i ledningssystemet.

Vad innebär bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten från en pumpstation eller från ledningsnät, vanligtvis från en pumpstation. Från de flesta platser sker det sällan. Alla bräddningar rapporteras till Miljöenheten på Nacka kommun, som är tillsynsmyndighet.

Varför blir det bräddningar?

Bräddning kan bero på olika saker, som väderleken, tekniska fel eller skräp som inte hör hemma i avloppet.

Kraftiga regn överbelastar avloppsledningarna

Bräddning kan ske vid kraftiga regn, då stora mängder vatten kommer in i ledningssystemet via otäta rör och felaktigt kopplande stuprör. Då blir ledningsnätet överbelastat och vattenmängden är större än vad avloppssystemet klarar av. Det avloppsvatten som bräddas vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bra att veta är att detta är en säkerhetfunktion. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Nedspolat skräp och fett täpper till ledningarna

Bräddning kan också ske om skräp eller fett helt eller delvis stoppar upp i avloppsledningarna så att vattnet inte kan komma fram. Det kan exempelvis vara våtservetter som spolats ner i toaletten eller matfett som spolats ut efter matlagningen och orsakar stopp när det stelnat.

Tekniska problem

Bräddning kan också ske vid tekniska problem i pumpstationerna eller på grund av strömavbrott. Tekniska problem kan uppstå för att pumparna slits och behöver underhåll. Problem kan också uppstå på grund av att nedspolat skräp och fett förstör pumparna.

pumpstation

Bräddning är en säkerhetsfunktion

Tyvärr kan vi inte se till att det aldrig bräddar någonstans. Ledningsnätet är byggt så att det ska kunna brädda över i vissa punkter vid för höga flöden. Det är en normal säkerhetsfunktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna bli överfulla. Om avloppsvattnet inte kan brädda ut vid dessa tillfällen riskerar vattnet att istället tränga bakåt i ledningsnätet. Då finns det risk för att vattnet kommer upp i golvbrunnar och därmed orsakar översvämningar inne i fastigheter.

Sidan uppdaterades: