Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kraftiga regn och översvämning

Regnen har blivit fler och kraftigare. Samhället drabbas allt oftare av konsekvenser till följd av de vattenmängder som regnen för med sig. På de här sidorna kan du läsa om hur du kan öka din medvetenhet och förebygga en del av de problem som vädret kan orsaka.

Klimatförändringarna ger mer nederbörd

Med det varmare klimatet får vi ökad nederbörd och kraftiga skyfall. Stora mängder vatten som faller under kort tid kan leda till översvämningar och ökad risk för ras, skred och föroreningar som sprids. Förutom samhällsstörningar kan regnen skapa ekonomisk skada för både samhället och individen. Allt fler i samhället drabbas hårt.

Om du drabbas av översvämning

Om du drabbas av översvämning är det viktigt att genomföra vissa åtgärder direkt, både för att minimera eventuella skador och för att underlätta skadeutredningsarbetet. Läs om våra tips på åtgärder och vem du kan kontakta när vädret ställt till det för dig.

Mer information för dig som drabbats av översvämning

Förebygg källaröversvämning

Vid rejäla regn är risken för källaröversvämningar större. Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för översvämning i din källare.

Läs mer om hur du kan förebygga källaröversvämning

Vem har ansvar vid kraftiga regn och översvämningar?

Vem är det som bär ansvar för att skydda samhälle och egendom när vädret skapar problem? Svaret är att det är ett ansvar som delas av fastighetsägaren, Nacka vatten och avfall och kommunen.

Läs mer ansvaret vid kraftiga regn och översvämningar

Undvik bad efter kraftiga regn

När det regnat kraftigt är det bra att vänta några dagar innan du hoppar i sjön igen. De stora regnmängderna drar med sig föroreningar ner i sjöar och vattendrag, samtidigt som avloppsledningarna kan bli överbelastade och svämma över.

Läs mer om hur kraftiga regn kan påverka badvattnet

Så jobbar kommunen med dagvatten

Läs om Nacka kommuns arbete med dagvattenhantering.

Hållbar dagvattenhantering

Sidan uppdaterades: