Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fettpropp orsakade utsläpp i Bastusjön

När fett spolas ner i avloppet stelnar det och blir hårt som betong vilket orsakar stopp i avloppet. Under 2019 orsakade fett från hushåll en fettpropp som ledde till att spillvatten rann ut i Bastusjön. Läs mer här om hur vi alla behöver hjälpas åt så att detta inte kan hända igen.

Fett skapade stopp i avloppet

Fett från hushåll som hamnar i ledningsnätet är ett växande problem generellt. Under hösten 2019 uppmärksammade boende runt Bastusjön att det luktade oroväckande kring sjön. Provtagning visade syrebrist och förhöjda halter av fosfor och kväve. Inga utsläpp var registrerade från den intilliggande pumpstationen, som fungerade som vanligt. Utredning började genast uppströms i ledningsnätet. Här hittades en stor fettpropp som nästan helt hade täppt till spillvattenledningen och tryckt ut vattnet till en dagvattenledning som hanterar regn och smältvatten.

Utförda åtgärder kopplat till utsläppet i Bastusjön

Fettproppen som orsakade att spillvatten rann ut i Bastusjön avlägsnades så fort den upptäcktes. Nacka vatten och avfall har under 2020 genomfört åtgärder för att förbättra syresättningen och öka möjligheterna för Bastusjön att återhämta sig. Bland annat har ledningsnätets status setts över, en utredning har genomförts om hur utsläppet har påverkat sjön. Dessutom har ytterligare provtagningar av vattenmassan genomförts och sjön har syresatts mekaniskt under sex månader. Succesivt har vattenkvaliteten sedan insatserna påbörjades förbättrats till de ursprungliga värdena.

Vattenkvalitet i Bastusjön

Tillrinningsområdet till sjön är mestadels från bostäder och vägar, vilket innebär att sjön belastas med regn- och smältvatten som ofta är förorenat av exempelvis biltrafik. Sjön hade en låg syrehalt redan innan utsläppet och algblomningar som minskar siktdjupet i sjön under sommartid har förekommit tidigare år. Nacka kommun tar regelbundet vattenprover på badsjöar i Nacka under sommaren. Vid sommarens provtagningar fanns inga anmärkningar på badvattenkvalitén i Bastusjön.

Här redovisas badvattenprover i Nacka

Mer information om Bastusjön

Nacka kommuns arbete för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag.

Utsläppet orsakades av hushållsfett

Utsläppet i Bastusjön var allvarligt för sjöns status och har krävt ett år av åtgärder för att förbättra kvaliteten. Det här utsläppet hade lätt kunna undvikas om ingen spolar ner fett i avloppet. Vi behöver alla hjälpa till. Tänk på att alltid samla upp fett och torka av stekpannan med papper innan du diskar.

Sidan uppdaterades: