Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ansöka om auktorisation

Ansöka om tillstånd för fristående skola

Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola, förskoleklass eller fritidshem görs inte av lägeskommunen utan denna tillståndsgivning sker på nationell nivå av Skolinspektionen.

Fristående skola godkänns av Skolinspektionen

Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola, förskoleklass eller fritidshem görs inte av lägeskommunen utan denna tillståndsgivning sker på nationell nivå av Skolinspektionen.
På Skolinspektionens webb finns all information om hur du ansöker

Vi hänvisar till Skolinspektionens webbsida för fullständig information.

Sidan uppdaterades: