Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansökan auktorisation pedagogisk omsorg

Välkommen! Vi är glada att du vill starta din verksamhet i Nacka! Styrdokument, lagar och förordningar ställer tydliga krav på den som bedriver pedagogisk omsorg och det är en omfattande process att ansöka om auktorisation (rätt till bidrag).

Som stöd för din ansökan har vi tagit fram en steg-för-steg-instruktion samt ett material med blanketter och mallar. Mallarna är även användbara för redan auktoriserad verksamhet.

Innan du påbörjar din ansökan är det lämpligt att du sätter dig in i Nacka kommuns styrdokument samt läser igenom anvisningen och dokumentlistan. Sammantaget ger dig dessa dokument en bra bild av de formella krav som Nacka kommun ställer på en huvudman inom pedagogisk omsorg.

Den som söker auktorisation för pedagogisk omsorg skall vara väl införstådd med de styrdokument, lagar och förordningar som finns för verksamheten. Sökande huvudman skall själv arbeta aktivt i verksamheten.

1. Ta del av Nacka kommuns styrdokument

Styrdokument

Nacka kommuns styrdokument för auktorisation av förskola är uppdelade i ett reglemente för kundval samt specika auktorisationsvillkoren för förskola och pedagogisk omsorg.

Reglemente för kundval

Reglementet innehåller de generella auktorisationsvillkoren för alla kundval i Nacka kommun. Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige.

Reglemente för kundval (PDF-dokument, 159 kB)

Specifika auktorisationsvillkor

Utifrån de generella auktorisationsvillkoren har utbildningsnämnden fattat beslut om specifika villkor som är anpassad till kundvalet inom förskola och pedagogisk omsorg.

Specifika auktorisationsvillkor för förskola och pedagogisk omsorg (PDF-dokument, 247 kB)

2. Läs anvisningar och ta fram underlag för ansökan

Anvisningar för att söka auktorisation

Anvisningar för att söka auktorisation är ett dokument som utbildningsenheten tagit fram. Dokumentet är en sammanfattning av det som krävs för att ansöka om auktorisaton.

Anvisningar auktorisation Pedagogisk omsorg


Dokument för ansökan

Auktorisationsansökan görs på webben och du bifogar alla dokument digitalt. Inför din ansökan behöver du förbereda alla dokument och spara dem i Wordformat eller PDF-format. Spara dem så att dokumenten finns tillgängliga när du gör din ansökan.

Dokumentlistan nedan är en checklista som stöd för att säkerställa att du har alla nödvändiga dokument inför ansökan.

Ladda ner dokumentlista pedagogisk omsorg (PDF-dokument, 127 kB)

  • Dokumentet Underlag för ägar- och ledningsprövning ska fyllas i, sparas på din dator och bifogas din digitala ansökan.

Verksamhetsmallar

Om verksamheten ska bedrivas i lokal

Anmäla lokal till miljöenheten Nacka kommun

Den som planerar att starta pedagogisk omsorg i annan lokal än hemmet ska göra en anmälan om det till kommunen – miljöenheten i Nacka - minst sex veckor före planerad start. En anmälan ska göras också om verksamheten flyttar eller utökas med lokaler på en annan plats.
Läs på om vad anmälan och egenkontroll innebär

Livsmedelskontroll Nacka kommun

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel yrkesmässigt ska anmälas för registrering hos kommunen. En anmälan om registrering ska vara inne hos miljöenheten senast tio arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Efter att verksamheten har registrerats kommer miljöenheten att besöka företaget för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.
Läs mer om livsmedelskontroll och hur du anmäler

Observera att om du skickar in en ansökan som inte är fullständig så behandlas den inte utan du får ett avslag.

3. Gör ansökan på webben

Din ansökan ska lämnas in minst sex månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden ska vara högst tre månader. Vi beräknar handläggningstiden från det datum då ansökan är komplett.

Vänligen observera att en ofullständig ansökan inte behandlas utan får avslag.

Ansökan om auktorisation av förskola görs digitalt, via ett webbformulär. Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

Ansök om auktorisation pedagogisk omsorg

4. Beslut

I Nacka är det utbildningsnämnden som ansvarar för auktorisationen (tillståndsgivningen) för pedagogisk omsorg. Vi som fattar beslutet - på delegation av utbildningsnämnden - arbetar på utbildningsenheten. Vårt arbete är att utreda din ansökan, kontrollera att dina uppgifter stämmer och bedöma dem.

Under beslutsprocessen kommer vi att ordna ett möte med dig för att klargöra frågor som kan finnas både hos oss och hos dig. Därefter fattar vi beslut.

Beslutet skickas till dig per e-post senast tre månader efter att vi påbörjat behandlingen av din ansökan.

Sidan uppdaterades: