Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansökan auktorisation förskola

Välkommen! Vi är glada att du vill starta din verksamhet i Nacka! Både skollagen och Nackas regelverk ställer tydliga krav på den som bedriver förskola och det är en omfattande process att ansöka om auktorisation (rätt till bidrag).

Som stöd har vi tagit fram en steg-för-steg-instruktion samt ett material med blanketter och mallar. Mallarna är även användbara för redan auktoriserad verksamhet.

Innan du påbörjar din ansökan är det lämpligt att du sätter dig in i Nacka kommuns styrdokument samt läser igenom anvisningen och dokumentlistan. Sammantaget ger dig dessa dokument en bra bild av de formella krav som Nacka kommun ställer på en huvudman inom förskola.

Den som söker auktorisation för förskola skall vara väl införstådd med de styrdokument, lagar och förordningar som finns för verksamheten. Sökanden har ansvar för att vara väl insatt i de lagar och förordningar som gäller för att bedriva förskola samt att följa den utveckling och förändring som sker inom området.

1. Ta del av Nacka kommuns styrdokument

Styrdokument

Nacka kommuns styrdokument för auktorisation av förskola är uppdelade i ett reglemente för kundval samt specika auktorisationsvillkoren för förskola och pedagogisk omsorg.

Reglemente för kundval

Reglementet innehåller de generella auktorisationsvillkoren för alla kundval i Nacka kommun. Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige.

Reglemente för kundval (PDF-dokument, 159 kB)

Specifika auktorisationsvillkor

Utifrån de generella auktorisationsvillkoren har utbildningsnämnden fattat beslut om specifika villkor som är anpassad till kundvalet inom förskola och pedagogisk omsorg.

Specifika auktorisationsvillkor för förskola och pedagogisk omsorg (PDF-dokument, 247 kB)

2. Läs anvisningar och ta fram underlag för ansökan

Här har vi samlat dokument, länkar och mallar som vi hoppas ska vara till hjälp inför din ansökan. Klicka på plustecknet för att få fram mer information om varje punkt.

Anvisningar för att ansöka om auktorisation

Anvisningar för att söka auktorisation

Utbildningsenheten har tagit fram dokumentet Anvisningar för att söka auktorisation. Dokumentet är en sammanfattning av det som krävs för att ansöka om auktorisaton.

Anvisningar inför ansökan om auktorisation fristående förskola

Dokument som du behöver ta fram inför ansökan

Auktorisationsansökan görs på webben och du bifogar alla dokument digitalt.

Inför din ansökan behöver du förbereda alla dokument och spara dem i Wordformat eller PDF-format. Spara dem så att dokumenten finns tillgängliga när du gör din ansökan.

Verksamhetsmallar

Anmäla lokal till miljöenheten Nacka kommun

Anmäla lokal till miljöenheten Nacka kommun

Den som planerar att starta en skola, en förskola eller ett fritidshem ska göra en anmälan om det till kommunen – miljöenheten i Nacka - minst sex veckor före planerad start.

En anmälan ska göras också om verksamheten flyttar eller utökas med lokaler på en annan plats.
Läs på om vad anmälan och egenkontroll innebär

Anmäla ny livsmedelsverksamhet till Nacka kommun

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel yrkesmässigt ska anmälas för registrering hos kommunen. En anmälan om registrering ska vara inne hos miljöenheten senast tio arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Efter att verksamheten har registrerats kommer miljöenheten att besöka företaget för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.

Läs mer om livsmedelskontroll och hur du anmäler

Observera att om du skickar in en ansökan som inte är fullständig så behandlas den inte utan du får ett avslag.

3. Gör ansökan på webben

Din ansökan ska lämnas in minst sex månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden ska vara högst tre månader. Vi beräknar handläggningstiden från det datum då ansökan är komplett.

Vänligen observera att en ofullständig ansökan inte behandlas utan får avslag.

Ansökan om auktorisation av förskola görs digitalt, via ett webbformulär. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.

Ansök om auktorisation fristående förskola

4. Beslut

I Nacka är det utbildningsnämnden som ansvarar för auktorisationen (tillståndsgivningen) för förskolor. Vi som fattar beslutet - på delegation av utbildningsnämnden - arbetar på utbildningsenheten. Vårt arbete är att utreda din ansökan, kontrollera att dina uppgifter stämmer och bedöma dem.

Under beslutsprocessen kommer vi att ordna ett möte med dig för att klargöra frågor som kan finnas både hos oss och hos dig. Därefter fattar vi beslut.

Beslutet skickas till dig per e-post senast tre månader efter att vi påbörjat behandlingen av din ansökan.

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta:

Sidan uppdaterades: