Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Stark och balanserad tillväxt

Nackas övergripande mål

Nacka stad utvecklas till en tät och levande stadsdel med närhet till natur och hav. Här byggs 11 300 bostäder och 10 000 arbetsplatser till 2035. Dessutom planerar vi för ytterligare cirka 2 200 bostäder i Bergs gård till 2040.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola
  • Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Arbete för att nå målet

Samarbete mellan utbildningsnämnden, förskolor, skolor och huvudmän är viktigt i arbetet för att nå målet. Utbildningsenheten ordnar regelbundet möten med chefer och huvudmän och har många kontakter kring skolvalet och inför nyetableringar.

Den årliga behovsprognosen av förskole- och skolplatser ger kommunens stadsbyggnadsprocess och olika huvudmän underlag för planeringen. Utbildningsenheten stödjer och samordnar val till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor.

I slutet av året följs huvudmännens bedömning av samarbetet med kommunen upp i en enkät.

Sidan uppdaterades: