Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Stark och balanserad tillväxt

Nackas övergripande mål

Nacka stad utvecklas till en tät och levande stadsdel med närhet till natur och hav. Här byggs 11 300 bostäder och 10 000 arbetsplatser till 2035. Dessutom planerar vi för ytterligare cirka 2 200 bostäder i Bergs gård till 2040.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola
  • Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Arbete för att nå målet

Samarbete med förskolor, skolor och huvudmän är viktigt för att nå målet. Utbildningsenheten ordnar regelbundet möten för chefer och huvudmän och har också många kontakter i samband med skolvalet och inför nyetableringar.

Sidan uppdaterades: