Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Maximalt värde för skattepengarna

Nackas övergripande mål

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.
  • Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden verkar för hög måluppfyllelse genom att uppföljnings- och utvärderingsresultat synliggörs och analyseras i samtal med förskole- och skolledningar. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas också för föräldrar och elever och blir ett underlag inför valet av förskola och skola. Kvalitetssystemet omfattar elevernas resultat, elevers och föräldrars uppfattning, statistik över personalens utbildning samt fördjupningsstudier. I de tillsyns- och insynsbesök som enheten gör i förskolor och pedagogisk omsorg följs upp att varje enhet lever upp till skollagen. Besöken omfattar råd och vägledning.

Utbildningsenheten följer de kommunjämförelser som publiceras nationellt och medverkar i kommunnätverk som Våga Visa, tillsynsnätverk och nätverk för utbildningscontrollers, och i utbyten med andra kommuner.

Sidan uppdaterades: