Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Maximalt värde för skattepengarna

Nackas övergripande mål

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.
  • Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden arbetar med att genom uppföljning och utvärdering få bilder av kvalitet och måluppfyllelse och kostnader.

Resultatet jämförs med andra kommuner, antingen i nationell statistik, eller där det saknas eller är bristfälligt, genom kommunnätverk. Bilderna av kvalitet används som underlag i dialoger med rektorer och huvudmän. De används också i förskolors och skolors kvalitetsarbete. Resultat analyseras för att hitta förklaringar.

Nämnden följer också den egna verksamheten noga, exempelvis utvecklingen av ansökningar och beviljade beslut för individresursen. Under 2020 planeras också en översyn av modellen för likvärdighetsgarantin.

Sidan uppdaterades: