Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nackas övergripande mål

Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt.

Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet
  • Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden tar fram bilder av förskolors och skolors kvalitet och för dialog med rektorerna om vad de visar. Mätningarna gör det möjligt för förskolor och skolor att jämföra sig med varandra och ger vårdnadshavare information vid val av förskola och skola.

Utbildningsnämnden genomför tillsyns- och insynsbesök i förskolor och pedagogisk omsorg. Besöken säkerställer att skollagen följs och omfattar råd och vägledning till enheterna.

Sidan uppdaterades: