Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av dagverksamhet för äldre.

Här finns auktorisationsvillkor i kundvalet dagverksamhet för äldre som gäller från och med 2021-12-01.

Ändringsansökan (Word-dokument, 68 kB), för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare på nacka.se e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

Vad ingår i kundvalet?

Kundvalet omfattar dagverksamhet som erbjuder social gemenskap, omvårdnad, stimulans och viss träning för personer som är över 65 år och bosatta i Nacka kommun. Dagverksamhetens lokaler ska ligga geografiskt lättillgängliga inom kommunen.

Läs mer om dagverksamhet för äldre

Godkända utbildningar

Ersättning

Checkbelopp 2023 nivå kronor per närvarotillfälle
Social inriktning Demensinriktning
Kommunal anordnare 721 824
Privat anordnare 764 874
Checkbelopp 2022 nivå kronor per närvarotillfälle
Social inriktning Demensinriktning
Kommunal anordnare 707 808
Privat anordnare 749 856

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: