Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av dagverksamhet för äldre.

Auktorisationsvillkor dagverksamhet för äldre (PDF-dokument, 808 kB)

Auktorisationsvillkor dagverksamhet för äldre from 211201

Ändringsansökan (Word-dokument, 68 kB), för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare på nacka.se e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

Vad ingår i kundvalet?

Kundvalet omfattar dagverksamhet som erbjuder social gemenskap, omvårdnad, stimulans och viss träning för personer som är över 65 år och bosatta i Nacka kommun. Dagverksamhetens lokaler ska ligga geografiskt lättillgängliga inom kommunen.

Läs mer om dagverksamhet för äldre

Godkända utbildningar

Ersättning

Checkbelopp 2020 nivå kronor per närvarotillfälle
Social inriktning Demensinriktning
Kommunal anordnare 707 808
Privat anordnare 749 856

Checkbelopp 2021 nivå kronor per närvarotillfälle

Social inriktning Demensinriktning
Kommunal anordnare 707 808
Privat anordnare 749 856

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: