Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dagverksamhet

Meningen med dagverksamhet är att du som bor hemma ska få stimulans och en sysselsättning. Eftersom du får en social gemenskap bidrar verksamheten till att bryta isolering. Dina anhöriga får också avlösning under tiden som du är på dagverksamheten.

Vad innebär dagverksamhet?

  • Regelbundna aktiviteter i gemenskap med andra, utifrån dina behov och intressen.
  • Hjälp med den personliga omvårdnaden som du behöver under dagen.
  • Viss träning av arbets- eller fysioterapeut kan ingå, i grupp eller individuellt.

Resor till och från dagverksamheten ingår vid behov. Verksamheten är öppen under vardagar. Verksamheten planeras för att du ska delta regelbundet en hel dag vid varje tillfälle.

Två inriktningar

Det finns två inriktningar på dagverksamheten: social inriktning och inriktning för personer med demenssjukdom. Biståndshandläggaren gör en bedömning gällande inriktning utifrån ditt behov.

Dagverksamheten tar emot nya deltagare utifrån den inriktning verksamheten är godkänd för, under förutsättning att de har plats. Det finns möjlighet att byta dagverksamhet.

Kundval

Inom kundvalet finns det ett ickevalsalternativ för den som inte vill eller kan välja anordnare. Ickevalsalternativet innebär att deltagaren erbjuds första tillgängliga plats på en dagverksamhet som är öppen fem dagar i veckan. Om det finns flera tillgängliga platser gäller erbjudandet den dagverksamhet som ligger närmast deltagarens bostadsadress.

Sidan uppdaterades: