Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av familjerådgivning.

Från och med 1 juni 2019 gäller nya uppdaterade villkor för familjerådgivning. De finns här:

Auktorisationsvillkor familjerådgivning (PDF-dokument, 320 kB)

Ändringsansökan, (Word-dokument, 86 kB) för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Enligt lagen är familjerådgivning en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Vid behov ska barn delta i samtalen. Familjerådgivning är en öppen verksamhet, som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. Antalet samtalstillfällen är högst fem. Om det finns särskilda skäl kan anordnaren erbjuda ytterligare tre samtal till familjer med barn under 18 år. Om anordnaren bedömer att antalet samtal kommer att överstiga fem ska detta rapporteras till socialtjänsten.

Läs mer om familjerådgivning i Nacka

Ersättning

Checkbelopp 2020 och 2021, kronor per samtal

2020

Kommunal anordnare - 1486 kronor
Varav från kommunen - 1096 kronor

Privat anordnare - 1552 kronor
Varav från kommunen inklusive momskompensation - 1162 kronor

2021

Kommunal anordnare - 1486 kronor
Varav från kommunen - 1036 kronor

Privat anordnare - 1548 kronor
Varav från kommunen inklusive momskompensation - 1098 kronor

Kunden betalar själv 390 kronor per samtal år 2020 och 450 kronor per samtal år 2021. Par/familjer som har rätt till försörjningsstöd betalar ingen egenavgift. I dessa fall meddelas chefen för familjerätten och hela beloppet faktureras kommunen.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: