Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av familjerådgivning.

Här finns auktorisationsvillkor i kundvalet familjerådgivning som gäller från och med 2021-12-01.

Ändringsansökan familjerådgivning.docx för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Enligt lagen är familjerådgivning en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Vid behov ska barn delta i samtalen. Familjerådgivning är en öppen verksamhet, som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. Antalet samtalstillfällen är högst fem. Om det finns särskilda skäl kan anordnaren erbjuda ytterligare tre samtal till familjer med barn under 18 år. Om anordnaren bedömer att antalet samtal kommer att överstiga fem ska detta rapporteras till socialtjänsten.

Läs mer om familjerådgivning i Nacka

Ersättning

Checkbelopp 2021 och 2022, kronor per samtal

2021 och 2022

Kommunal anordnare - 1486 kronor
Varav från kommunen - 1036 kronor

Privat anordnare - 1548 kronor
Varav från kommunen inklusive momskompensation - 1098 kronor

Kunden betalar själv 450 kronor per samtal. Par/familjer som har rätt till försörjningsstöd betalar ingen egenavgift. I dessa fall meddelas chefen för familjerätten och hela beloppet faktureras kommunen.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: