Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av korttidsvistelse enligt LSS.

Auktorisationsvillkor korttidsvistelse enligt LSS (PDF-dokument, 311 kB)

Nya auktorisationsvillkor i kundvalet korttidsvistelse enligt LSS from 211201

Ändringsansökan (Word-dokument, 98 kB)) (Word-dokument, 68 kB), för dig som är anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare på nacka.se e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Företaget kan vara godkänt för en eller båda av dessa inriktningar:

  • Vistelse i korttidshem
  • Lägervistelse

Läs mer om korttidsvistelse i Nacka

Ersättning

CHECKBELOPP NIVÅ KRONOR per DAG 2020 och 2021
1 2 3
Kommunal anordnare 2 982 3 937 5 393
Privat anordnare 3 161 4 174 5 717

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: