Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jag behöver stöd på fritiden

Träfflokaler, korttidstillsyn, kontaktperson, avlösning och ledsagning.

Det finns flera olika typer av stöd att få på din fritid. Det finns träfflokaler dit du kan gå för att träffa folk och det finns korttidstillsyn för ungdomar över 12 år före eller efter skolan. Kontaktperson som du kan umgås eller hitta på aktiviteter med. Ledsagning till och från aktiviteter eller avlösning när närstående behöver avlastning.

Ansök om stöd på fritiden.

Kontaktperson

Du som behöver utöka ditt personliga nätverk kan beviljas en kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med personliga angelägenheter och att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Du som beviljas en kontaktperson står för dina egna kostnader för till exempel bio, mat, resor med mera.

Ledsagning och avlösning

Ledsagning ger dig möjlighet att delta i aktiviteter utanför ditt eget hem. Ledsagning kan exempelvis beviljas till fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera.

Avlösning i hemmet innebär att någon tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösning kan vara en regelbunden insats eller ges vid oförutsedda situationer.

Du som fått beslut om ledsagarservice eller avlösarservice enligt LSS eller som har fått beslut om avlösning enligt SoL och är under 20 år kan läsa mer om anordnarna här i Jämföraren.

Hitta ledsagarservice eller avlösarservice enligt LSS Gå till Jämföraren


Om du inte vill eller kan välja anordnare själv finns en lista med ickevalsalternativ här.


Du som fått beslut om avlösning eller ledsagning enligt SoL kan läsa mer om anordnarna här i Jämföraren.

Hitta avlösning eller ledsagning enligt SoL Gå till JämförarenSidan uppdaterades: