Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Viktig information till dig som gör långtidsbokningar i våra kulturlokaler

Kulturnämnden har fattat beslut om en ny prioriteringsordning för dig som gör termins- eller långtidsbokningar i kommunens kulturlokaler. Dessutom har kulturnämnden beslutat om ett sista datum för att skicka in sitt bokningsönskemål. När det gäller läsåret 22/23 är slutdatumet den 31 mars.

Förstärkt evenemangsstöd till och med mars 2022

Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk.

Var med och utveckla Nacka som kulturkommun

I Nacka finns det tre typer av kulturstöd. De kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom kulturområdet. Välkommen med din ansökan till Stora projektstödet och Verksamhetsstöd före 1 oktober.

Var med och utveckla Nacka som kulturkommun

Sök Stora projektstödet senast 1 april. Stora projektstödet syftar till att stödja genomförande av kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär.

Nytt system för bokning och bidrag i Nacka

– Det kommer att bli enklare och effektivare för både kunder, anordnare och handläggare.

Var med och utveckla Nacka som kulturkommun

I Nacka finns det tre typer av kulturstöd. De kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom kulturområdet. Välkommen med din ansökan före 1 oktober.

Var med och påverka kraven på Nackas nya boknings- och bidragssystem

Nacka ska avropa ett nytt system för bokning och bidrag och vill gärna ha input från föreningar, aktörer och anordnare när det gäller Nackas specifika krav.

Avbokningsavgiften för kulturhusens aktiviteter för äldre tas tillfälligt bort

Från och med 16 mars till och med 30 april slopas avbokningsavgiften på kommunens kulturhus för aktiviteter som vänder sig till målgruppen äldre.

Välkommen att ansluta din verksamhet till DIS – alla som är anslutna kan lägga anbud på Nacka kommuns skollovsverksamhet

Vi planerar att lägga ut ytterligare en beställning under februari för att köpa lovkurser för hela år 2020.

Sök projektstöd för att utveckla kulturutbudet för funktionsvarierade!

Är du anordnare inom kundval kulturskola? I sådana fall kan du söka stöd för att utveckla kulturskolan för barn och unga med funktionsvariationer. Kulturnämnden utlyser en miljon kronor år 2020. Utlysningsperioden pågår den 31 oktober – 30 november 2019.

Visar 10 av 25 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: