Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsmarknadsgruppen

Vägar till arbete

Välkommen till Arbetsmarknadsgruppen och Insatsnyanlända

Arbetsmarknadsgruppen

Arbetsmarknadsgruppen är kommunens egen jobbexpert som erbjuder stöd till dig mellan 16-64 år. Välj oss så får du stöd i att komma ut på arbetsmarknaden oavsett arbetslivserfarenhet:

 • Om du har hamnat utanför arbetsmarknaden eller inte kunnat fullfölja studier av olika anledningar
 • Om du har en funktionsvariation som påverkar din arbetsförmåga finns det möjligheter att få en anpassad anställning.
 • Om du är nyanländ i Sverige och behöver etablera dig i arbetsmarknaden
 • Om du är mellan 16-18 år och siktar dig in på att sommarjobba
 • Om du är ung och har svårt att hitta rätt studieväg eller ett arbete

När du har valt oss

Skräddarsyr vi individuella lösningar och skapar förutsättningar för dig att hitta, få och behålla ett varaktigt arbete eller komma igång med studier. Arbetsmarknadsgruppen har ett omfattande kontaktnät i Nacka som består av företag och arbetsplatser inom alla branscher och yrken. Vi har lång erfarenhet av att matcha arbetssökande mot lämpliga arbetsplatser inom hela Storstockholmsområdet. Vi samverkar med utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, socialtjänst samt primärvård för att hitta den bästa lösningen för dig.

För att kunna få vårt stöd

Ansök om att få komma till Arbetsmarknadsgruppen via din karriärvägledare på kommunen, via din handläggare på Arbetsförmedlingen eller din socialsekreterare på omsorgsenheten. Läs mer om våra insatser i toppmenyn.

Insatsnyanlända

Insatsnyanlända har i uppdrag av Arbets- och etableringsenheten att ge introduktion och stöd till nyanlända på vägen till egen försörjning och eget boende. Målet är att enskilda och familjer ska integreras i det svenska samhället. Nyanlända anvisats till Nacka Kommun av Migrationsverket enligt bosättningslagen:

"Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning gäller sedan 1 mars 2016. Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov tas emot och får en första bostad i den kommun dit den nyanlände har anvisats från Migrationsverket".

Insatsnyanlända har i uppdrag att:

 • Ansvara för flyktingmottagande och etablering av nyanlända
 • Ge praktisk samhällsintroduktion
 • Ge praktisk information till egen försörjning
 • Ge praktisk information till eget boende

Läs mer om våra insatser

Här hittar du oss

Arbetsmarknadsgruppen
Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Epost: arbetsmarknadsgruppen@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00 (växel)

Josefin Zouiten
Verksamhetschef
Förebyggande insatser
Epost: josefin.zouiten@nacka.se
Telefon: 08-718 78 90

Anna Åkesson
Biträdande verksamhetschef
Förebyggande insatser
Epost: anna.akesson@nacka.se
Telefon: