Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Insats nyanlända

Nacka kommun erbjuder nyanlända stöd att lättare komma in i det svenska samhället. Etableringsstöd guidar till kommunens karriärvägledning för arbete och studier, barnomsorg och skola, vård och omsorg samt boende.

Här hittar du oss

Insats nyanlända
Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Epost: insatser.nyanlanda@nacka.se
Telefon: 08-718 75 00

Josefin Zouiten
Verksamhetschef
Förebyggande insatser
Epost: josefin.zouiten@nacka.se
Telefon: 08-718 78 90

Anna Åkesson
Biträdande verksamhetschef
Förebyggande insatser
Epost: anna.akesson@nacka.se
Telefon:

Etableringsstöd till nyanlända

Insats nyanlända har uppdrag att ge introduktion och stöd till nyanlända på vägen till egen försörjning och eget boende. Målet är att enskilda och familjer ska integreras i det svenska samhället. Nyanlända anvisats till Nacka kommun av Migrationsverket enligt bosättningslagen:

"Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning gäller sedan 1 mars 2016. Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov tas emot och får en första bostad i den kommun dit den nyanlände har anvisats från Migrationsverket".

Insatsnyanlända har i uppdrag att:

  • Ansvara för flyktingmottagande och etablering av nyanlända
  • Ge praktisk samhällsintroduktion
  • Ge praktisk information till egen försörjning
  • Ge praktisk information till eget boende

Etablering
Vi guidar de nyanlända till kommunens karriärvägledning för arbete och studier, barnomsorg och skola, vård och omsorg samt boende.

Bostad
Nacka kommun erbjuder en genomgångsbostad för nyanlända med uppehållstillstånd under en period på två år. Detta innebär att man som nyanländ får hyra en bostad via kommunen i högst två år. Genomgångsbostaden är till för att underlätta etableringen i Sverige och att stötta den enskilde eller familjen på vägen mot eget boende. Vi erbjuder de nyanlända ”Bointroduktion” och ”Bosök” som är två insatser för att stötta dem på vägen mot eget boende.

Begrepp vi använder:

Flykting: enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Nyanländ: är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Asylsökande: är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem.

Massflyktsdirektivet: är en alternativ skyddsform och som tillämpas när den ordinarie asyllagstiftningen inte räcker till för att hantera ett stort inflöde av asylsökande. Det är ett europeiskt direktiv som utför en viktig del av den gemensamma asylpolitiken. Personer från Ukraina omfattas dagsläget av massflyktsdirektivet vilket innebär att de ska erbjudas en tidsbegränsad uppehålls-och arbetstillstånd inom EU.

Sidan uppdaterades: