Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sysselsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en meningsfull sysselsättning med ett innehåll anpassat efter dina behov? Välkommen att kontakta oss på Arbetsmarknadsgruppen så berättar vi mer!

Här hittar du oss

Arbetsmarknadsgruppen
Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Telefon: 08-718 99 30

Det här är Sysselsättning

Sysselsättning vänder sig till dig, 18-64 år, som har en psykisk funktionsnedsättning. Målet med Sysselsättning är att du, oavsett skäl och livssituation, får en aktivitet på en vanlig arbetsplats, med ett meningsfullt innehåll som är anpassat efter dina behov. Det kan handla om hantverk, arbetsliknande verksamhet inomhus eller utomhus, kursverksamhet och sysselsättning med handledning på en vanlig arbetsplats.

Hur du ansöker om sysselsättning och väljer oss som utförare

  • Du ansöker om Sysselsättning hos din handläggare på Omsorgsenheten. Läs mer om hur du ansöker om Sysselsättning här.
  • Om du får beviljat stöd kan du välja oss på Arbetsmarknadsgruppen som utförare av det stöd du behöver. Arbetsmarknadsgruppen är också ickevalsalternativ om du inte gör ett aktivt val av utförare.
  • Om du väljer oss blir du tilldelad en arbetskonsulent som kallar till ett första möte där du får mer information om Sysselsättning och kartläggningssamtal.
  • Därefter får du ett erbjudande om en arbetsplats utifrån dina intressen och förutsättningar.
  • Nästa steg är att, tillsammans med arbetskonsulenten, göra ett studiebesök på den tilltänkta arbetsplatsen för att diskuteras arbetsuppgifter, tider och övriga anpassningsbehov. Arbetet kan vara inom alla branscher och företag i hela Stockholmsområdet.
  • Insatsen är inte tidsbegränsad och arbetskonsulent följer upp och ger stöd till både deltagare och arbetsplats under hela uppdragstiden.

Läs mer om hur du ansöker om stöd.

Behöver du annat stöd i samband med din psykiska funtionsnedsättning kan du läsa mer på Socialpsykiatrins webbplats.

Sidan uppdaterades: