Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Offentligt skyddad anställning

Har du en funktionsnedsättning och vill tillbaka på arbetsmarknaden? Då kan du ansöka om en offentligt skyddad anställning och få stöd av oss på Arbetsmarknadsgruppen.

Här hittar du oss

Arbetsmarknadsgruppen
Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Telefon: 08-718 99 30

Det här är offentligt skyddad anställning

Offentligt skyddad anställning, OSA, är en tidsbegränsad anställning inom Nacka kommun som du kan ansöka om via Arbetsförmedlingen. För att kunna ansöka om och få en OSA-anställning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en dokumenterad funktionsvariation. Målet med en OSA-anställning är alltid att den leder till fortsatt anställning på arbetsplatsen, tex lönebidragsanställning.

Hur du ansöker om en OSA-anställning

  • Gör en ansökan om OSA-anställning via Arbetsförmedlingen. Ta hjälp av din handläggare där eller kontakta oss om hjälp.
  • Arbetsförmedlingen initierar de arbetssökande som kan bli aktuella för en OSA-anställning.
  • Om du är aktuell får du träffa en arbetskonsulent från oss i Arbetsmarknadsgruppen i ett första möte. Tillsammans kartlägger ni möjligheter, yrkeserfarenheter och önskemål.
  • Arbetskonsulenten fram en lämplig kommunal arbetsplats eller ibland arbetsuppgifter inom en ideell organisation som kan vara aktuell för just dig.
  • Vid ett studiebesök på den aktuella arbetsplatsen diskuterar du tillsammans med arbetskonsulenten och arbetsplatsen fram ett förslag på arbetsuppgifter, möjligheten till handledning, anpassningar, arbetstider.
  • Om alla är överens påbörjas OSA-anställningen.

En OSA-anställning pågår under ett år men kan förlängas i ytterligare ett år. Din arbetskonsulent följer upp under hela OSA-anställningen och träffar dig i regelbundna möten för att stämma av hur det går.

Ansök om Offentligt skyddad anställning via Arbetsförmedlingen

Sidan uppdaterades: