Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Balansträning

Att förebygga fall och minska fallrisken blir allt viktigare ju äldre man blir.

Det naturliga åldrandet gör att balansen hos människan påverkas negativt. Sämre balans leder till ökad risk för fall, och en fallolycka kan ge ödesdigra konsekvenser för individen som drabbas. Att förebygga fall och minska fallrisken för våra boende är därför en av de största och viktigaste utmaningarna vi har inom äldreomsorgen. Vid behov utför Nacka seniorcenters fysioterapeuter balanstester som hjälper dem att lägga upp och utvärdera träningen. Balansträning kan utföras antingen i grupp eller individuellt, inom- eller utomhus, i gym eller i den egna lägenheten.

Sidan uppdaterades: