Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Introduktion på Eken

Vid introduktion av en ny deltagare på Eken så är det vissa saker vi i personalgruppen är extra noga med. Om dessa kan du läsa här.

En välkomnande inramning

Vi hämtar in information från personal som arbetar med personen i dagsläget, om vilken typ av schema (text-, bild- eller objektstyp) som är lämpligt. För att personen som kommer till oss på praktik skall känna sig välkommen och som en del av gruppen redan första dagen så är vi noga med att ha tillverkat ett schema samt utsett en arbetsbänk för denne.

Att lära känna personen

Vi gör iakttagelser och antecknar vad personen i fråga kan och tycker är roligt i och vilka utvecklingsområden som verkar finnas. Exempelvis så har vi vid aktiviteten Eget Arbete ett sextiotal olika uppgifter som övar finmotoriken och den logiska slutledningsförmågan. När vi ser hur den tilltänkte omsorgstagaren utför dessa uppgifter så kan vi ganska snart konstatera vilka av uppgifterna som personen klarar självständigt och vilka som vi behöver öva mer på. Denna övning, kallad en-till-en-arbete, är delvis för att öva in nya uppgifter men också för att utröna om han eller hon verkar ha förmågan att klara av vissa moment.

Personalrotation

Något som vi också har som policy är att personen som är här på praktik inte skall bli personbunden, utan känna sig lika bekväm med att ha aktiviteter med alla oss som arbetar här på Eken.
Erfarenheten efter mångårigt arbete med dessa personer säger oss att det brukar bli bäst för alla.

Sidan uppdaterades: