Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eken daglig verksamhet

Tydliggörande pedagogik, individanpassning samt struktur i tid & rum är hörnstenar i vårt arbetssätt. Eken vänder sig i huvudsak till personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Eken startade 1986 och var en av landets första dagliga verksamheter att arbeta med denna målgrupp.

Kontaktuppgifter

Eken daglig verksamhet

Gamla Landsvägen 28 A-D

131 47 Nacka

Telefon: 08-718 87 33

Jacqueline Chroona

Samordnare

Maria Kylander

Verksamhetschef

Innehåll

Verksamheten är anpassad efter deltagarna och ger trygghet genom struktur. Stor vikt läggs vid fysisk aktivitet och utevistelse.

Exempel på aktiviteter är promenader, musik, skogsvandringar och självständighetsövande arbete.
Innehållet styrs i mesta möjliga mån av deltagarens intressen, behov och förmåga.

Metoder

Arbetssättet grundar sig på visuellt, individuellt, strukturerat arbete (V.I.S.A). Till hjälp i arbetet har deltagarna ett individanpassat dagligt schema utifrån tydliggörande pedagogik.

Schemat fungerar som ett stöd för att öka självständighet, trygghet och flexibilitet. Schemat kan bestå av en eller flera aktiviteter uttryckta i skrivna ord, bilder eller föremål. Målet med metoden är att successivt klara vardagliga situationer med mindre hjälp från personalen.

Vi tillfredsställer behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad vardag genom att utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment som passar deltagaren bäst.

Sidan uppdaterades: