Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medlingsverksamheten Nacka & Värmdö

På medlingsverksamheten erbjuder vi medling efter brott och medling vid konflikter.

Kontakta oss

Medlingsverksamheten
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla

Tobias Söderstedt
Ungdomsbehandlare
Epost: tobias.soderstedt@nacka.se
Telefon: 070-431 99 13

Emma Ekring
Ungdomsbehandlare
Epost: emma.ekring@nacka.se
Telefon: 070-431 79 65

Maila Stödcentrum direkt

Medling vid brott

Vi erbjuder medling för unga upp till 21 år där det har skett ett brott och där gärningspersonen medger delaktighet i det inträffade. Målet med medling är att minska de negativa följderna av brottet.

Hur går det till?

Medling är en möjlighet för unga brottsutsatta och gärningspersoner att träffas tillsammans med en opartisk medlare och samtala om det som har hänt. Medlaren ansvarar för att samtalet sker på ett respektfullt och konstruktivt sätt där båda parter ges utrymme att få berätta om sin bild av händelsen och dess konsekvenser för en själv. Det ges möjlighet att prata om hur det ska se ut framåt, exempelvis hur båda ska förhålla sig till varandra om de skulle träffas igen.

Det är frivilligt och kostnadsfritt att medverka i en medling. Medlaren gör en löpande bedömning huruvida det är lämpligt att genomföra hela medlingsprocessen eller om det passar bättre att endast ha de individuella mötena.

För den utsatte kan det betyda en minskad oro och rädsla, för gärningspersonen kan det innebära att få ta ansvar för sina handlingar. Att få chansen att äga sin egen konflikt kan bidra till en snabbare bearbetning av det som inträffat. Många anser också att det då kan bli lättare att gå vidare i livet.

Medling vid brott är reglerat enligt lag och Polisen ska i sina ungdomsärenden fråga om gärningspersonen vill bli kontaktad av medlingsverksamheten för att få information och ha ett första möte om medling. Medlaren tar då kontakt och påbörjar processen; först därefter tillfrågas den brottsutsatte.

Medling vid konflikter

Medling kan vara hjälpsamt även vid konflikter som inte är polisanmälda brott. Båda parter i en konflikt erbjuds möjlighet att träffas tillsammans med en opartisk medlare för att få tillfälle att berätta och lyssna på varandra. Det kan leda till en ökad förståelse för varandra och det kan göras överenskommelser om hur det ska se ut framöver.

I Nacka kan medling vid konflikter initieras av enskilda personer, skolor, socialtjänst med flera. I Värmdö kan medlingsinsatser bara initieras vid polisanmälan. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om medling!

Sidan uppdaterades: