Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Råd, stöd och behandling för barn och familj

Verksamhetsområdet Stöd och behandling arbetar brett med olika former av rådgivning, stöd och behandling. Hos oss kan du få samtalsstöd eller behandling oavsett om du är barn, ungdom, vuxen eller förälder, eller om du vill möta andra föräldrar med barn i öppna verksamheter. Stödinsatserna kan handla om bl.a. föräldraskap, relationspromlematik, brotsutsatthet och våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa.

Hos oss inom Stöd och behandling hittar du kompetent personal och professionell hjälp som tar ett helhetsgrepp om just ditt behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Inga bekymmer eller problem är för små eller för stora.

Verksamhetsansvariga

Karin Hidestrand
Verksamhetschef
Stöd och behandling
Epost: karin.hidestrand@nacka.se
Telefon: 08-718 75 95

Ida Appelfeldt
Biträdande verksamhetschef
Stöd och behandling
Epost: ida.appelfeldt@nacka.se
Telefon: 08-718 99 89