Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd och behandling

Det finns viktig information

Under tisdagen, 26/10, kommer det ske en uppgradering av Nacka24. Uppgraderingen beräknas pågå mellan kl.06:00 och 13:00 och under tiden kan det vara svårt att använda systemet.

Råd, stöd och behandling för barn och familj

Verksamhetsområdet Stöd och behandling arbetar brett med olika former av rådgivning, stöd och behandling. Hos oss kan du få samtalsstöd eller behandling oavsett om du är barn, ungdom, vuxen eller förälder, eller om du vill möta andra föräldrar med barn i öppna verksamheter. Stödinsatserna kan handla om bl.a. föräldraskap, relationspromlematik, brotsutsatthet och våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa.

Hos oss inom Stöd och behandling hittar du kompetent personal och professionell hjälp som tar ett helhetsgrepp om just ditt behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Inga bekymmer eller problem är för små eller för stora.

Verksamhetsansvariga

Karin Hidestrand
Verksamhetschef
Stöd och behandling
Epost: karin.hidestrand@nacka.se
Telefon: 08-718 75 95

Ida Appelfeldt
Biträdande verksamhetschef
Stöd och behandling
Epost: ida.appelfeldt@nacka.se
Telefon: 08-718 99 89