Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våld i nära relationer

Är du utsatt för eller utsätter andra för hot och våld? Hos oss på mottagningen Alternativ till våld (ATV) kan både vuxna och barn få stöd och behandling. Här finns en stor samlad erfarenhet av att arbeta med olika former av hot och våld.

Viktig information

Välj att sluta-linjen

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona. Välj att sluta-linjen utökar därför sina öppettider.

Kontakta oss

ATV-mottagning Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
Epost: atv@nacka.se
Telefon: 08-718 76 32

Familjemottagningen i Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
E-post: familjemottagningen@nacka.se
Telefon: 08-718 91 11

Stöd och hjälp att hitta alternativ till hot och våld

Både du som är utsatt för och du som utsätter andra för hot och våld i nära relationer behöver hjälp. Du som använder våld mot någon i din närhet kan få stöd att bryta ditt beteende på Mottagningen alternativ till våld, ATV Nacka. Även du som blir utsatt för våld kan få stöd i din livssituation hos oss. Vi slussar dig också vidare om ditt barn behöver stödsamtal.

Vad är hot och våld i nära relation?

Hot och våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andre, får den andre att göra något mot sin vilja eller sluta göra något den vill. Nära relation kan vara partner, före detta partner eller förälder, styvförälder och barn.

Läs mer om vad hot och våld är.

Är du utsatt för hot och våld?

Du som blir utsatt eller har blivit utsatt för hot och våld i nära relationer kan få råd- och stödsamtal för att kunna känna trygghet och få möjlighet att bearbeta din livssituation. Kontakta oss på mottagningen Alternativ till våld, ATV Nacka, så berättar vi mer! Telefon: 08-718 76 32 eller epost: atv@nacka.se.

Läs mer om ytterligare stöd för dig som är utsatt för våld i nära relationer.

Utsätter du andra för hot och våld?

För dig som utsätter eller har utsatt andra för hot och våld i nära relationer finns stöd och hjälp på mottagningen Alternativ till våld, ATV Nacka. Vi erbjuder behandling både individuellt och i grupp.

Läs mer om stöd och hjälp till dig som utsätter andra för våld.

Stöd till barn och ungdomar

Har ni barn behöver de få en trygg uppväxtmiljö utan hot och våld. Familjemottagningen i Nacka erbjuder stödsamtal till barn, bland annat Här och nusamtal och Trappansamtal, samt krisstöd för hela familjen där det förekommer våld i nära relationer. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om Familjemottagningen i Nacka.

Utåtagerande barn, hot och våld

Har du utåtagerande barn kan du kontakta Familjemottagningen i Nacka för stöd och hjälp.

Hedersrelaterat hot och våld

Om du har blivit eller blir utsatt för hedersrelaterat hot och våld kan du söka stöd och hjälp på ORIGO.

Sidan uppdaterades: