Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Nacka Beroendemottagning

Är du bekymrad över din användning av alkohol, läkemedel, droger eller har du problem med spel om pengar? Då kan du vända dig till Nacka Beroendemottagning.

Kontakta oss

Nacka Beroendemottagning
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla

Reception
Epost: beroendemottagningen@nacka.se
Telefon: 08 - 718 77 00

PRIMA Maria Akut (dygnet runt)
Maria sjukhus, Maria Prästgårdsgata 34 C
Telefon: 08 - 684 004 00

Funderar du över dina alkohol-, drog- eller spelvanor?

Nacka Beroendemottagning riktar sig till dig som är vuxen Nackabo och som är bekymrad eller har funderingar över dina alkoholvanor, användning av läkemedel, droger eller spel om pengar. Det kan också vara så att dina anhöriga eller andra närstående är mer bekymrade än vad du själv är. Oavsett hur stort eller litet problemet är så finns det hjälp att få, från enstaka rådgivande samtal till längre strukturerade behandlingsprogram som bedrivs individuellt eller i grupp.

I samband med att du inleder kontakten med oss gör vi en kartläggning tillsammans med dig. Kartläggningen syftar till att få fram hur just din specifika situation ser ut för att vi ska kunna hitta lämpliga insatser med hänsyn till dina behov och önskemål.

Vi som arbetar på beroendemottagningen är socionomer från Nacka kommun och sjuksköterskor och läkare från PRIMA Maria med adekvata vidareutbildningar och mångårig erfarenhet av att behandla alkohol- och drogproblem. Samverkan mellan kommunen och PRIMA Maria möjliggör för oss att erbjuda dig både medicinsk- och psykosocial samtalsbehandling.

Behöver du akut hjälp

Kvällar och helger hänvisas akuta ärenden till PRIMA Maria Akut som har öppet alla dagar, året runt och som du når via telefon 08-684 00 400.

Är du orolig för någon annan?

Känner du oro för någon i din närhet som har ett problematiskt förhållande till alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar? Överkonsumtion av alkohol och läkemedel samt droganvändning men även spelproblem tar mycket utrymme, där barn och anhörigas behov och känslor ofta får stå tillbaka.

Nacka Beroendemottagning erbjuder anhörigstöd, individuellt eller i grupp, till dig som är vuxen Nackabo och drabbad av en annan persons substansbruk eller spel om pengar.

Det övergripande målet med anhörigstödet är att du genom ökad kunskap och insikt får en möjlighet till förändring, ökad livskvalitet och välmående för egen del. Vi förmedlar bland annat kunskap om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon som har utvecklat ett alkohol-, drog- och/eller spelproblem. Som anhörig kan du även få stöd i att hitta förhållningssätt för att hantera den livssituation du befinner dig i. I anhörigprogrammet, som sker i grupp, finns möjlighet att tillsammans med andra dela tankar och känslor om vad det innebär att vara närstående till någon som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar.

Läs mer om andra stödinsatser och om våra metoder och arbetssätt

Sidan uppdaterades: