Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bryggan Råd & Stöd

Har du tankar och frågor om föräldraskap, barn och familj? Välkommen att kontakta oss!

Bryggan Råd & stöd

Hos föräldrarådgivare/kurator på Bryggan Råd & Stöd kan du som blivande förälder eller förälder med barn 0-18 år få stödsamtal och social information. Det kan till exempel handla om att du/ni:

  • Vill få en bättre relation till ditt barn
  • Du har oro för din situation som förälder eller som blivande förälder
  • Som föräldrar har svårt att samarbeta kring barnen
  • Har oro för hur ditt barn mår
  • Har svårt att sätta gränser för ditt barn
  • Har behov av samhällsinformation och rådgivning kring till exempel förskoleplats
  • Är intresserad av att delta i en ABC föräldrastödsgrupp för att stärka relationen till ditt barn

Vi erbjuder familjer upp till fem samtal och kan även träffa barn och ungdomar för egna samtal med vårdnadshavarens godkännande. Samtalen är kostnadsfria och vi för inga journaler. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Du kontaktar kurator/föräldrarådgivare på telnr 08-718 77 28, 070-431 77 28. Om vi inte har möjlighet att svara, lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi erbjuder stöd på plats i våra lokaler eller via telefon och genom digitala samtal.

Sidan uppdaterades: